Home » Havvind » Imenco ønsker å spare Havvind-utbyggere for store kostnader
Sponset

Det skal investeres store summer i havvindsprosjekter. Imenco AS ønsker å bruke sin erfaring gjennom 40 år til å spare utbyggere av norske og skandinaviske havvindparker for store kostnader ved hjelp av smarte løsninger for montering og vedlikehold.

Imenco AS er et norsk teknologiselskap som har levert smarte, kostnadseffektive løsninger i over 40 år til olje- og gassindustrien, og som har vært en betydelig leverandør til offshore havvind globalt siden 2015.

Produktspekteret til Imenco er veldig variert. Det henvender seg til både flytende- og bunnfaste havvindinstallasjoner, og det inkluderer for eksempel monteringsløsning for bunnfaste «jacket»-strukturer, forhindring av korrosjon og sågar en unik og ubemannet løsning for fylling av drivstoff på helikoptre til havs. Alle produktene til Imenco er tuftet på prinsippet om kostnadsbesparelser og miljøvennlighet.

Pile-gripper – en unik festemetode for bunnfaste fundamenter

Det anslås at cirka 80-85 prosent av alle nyinstallasjoner av havvindturbiner vil være plassert på bunnfaste fundamenter. I den forbindelse har Imenco utviklet en patentert gripeløsning til å feste disse fundamentene til bunnen. Løsningen sørger for at monteringen går raskt og knirkefritt, uten at strukturen får skade under montering.

– Her er det mye penger å spare ved at man kun trenger to fartøysrunder under montering istedenfor tre som er normalt ved andre feste-løsninger, sier Johan Tønsberg, administrerende direktør i Imenco Corrosion Technology AS.

Johan Tønsberg

Administrerende direktør i Imenco Corrosion Technology

– Når vi leverte dette systemet til et havvind-prosjekt i Storbritannia med over 100 turbiner, oppnådde utbyggerne en tidsbesparelse på to dager per sokkelmontering, og derav en økonomisk besparelse på opptil en million amerikanske dollar per sokkel, sier han videre.

I tillegg til å levere smart montering av bunnfaste «jacket»-strukturer, har Imenco også smarte løsninger for korrosjonsforhindring.

Piranha®

Den mest brukte fundamentsløsningen for vindturbiner på havbunnen, er ved bruk av monopæler hvor turbinen monteres på toppen av stor enkeltstående fundamentpåle festet til bunnen. Den mest utbredte måten å korrosjonsbeskytte monopælen på, er ved bruk av et anodebur med flere tonn med offer-anoder som festes til pålen. Anodeburet må deretter kobles elektrisk til selve monopælen.

– Det er her Piranha® kommer til nytte, forteller Nils-Olav Digre, Vice President i Imenco.

Nils-Olav Digre

Vice President i Imenco

– Piranha® er en enklere og tryggere metode for elektrisk oppkobling mot monopælen – sammenlignet med andre måter å gjøre det på. Og vår løsning er bortimot enerådende på markedet i dag, sier Nils-Olav videre.

Pacu™

For flytende havvindturbiner som er festet med kjetting, har Imenco utviklet en katodisk beskyttelsesløsning for dypvannsfortøyningskjettinger.

– Vi er i dag de eneste som tilbyr en pålitelig løsning for korrosjonsbeskyttelse av dypvanns fortøyningsliner og ankerkjettinger, kan Tønsberg fortelle.

Løsningen, enkelt forklart, består av offeranoder som festes på kjettingen og som tilnærmet stopper rustutvikling. Den festes på hvert 15-20 kjettingledd. Dette kan monteres på helt nye kjettinger, eller ettermonteres på allerede monterte kjettinger. Besparelsene ligger i at levetiden på ankerkjettingene blir mye lengre, og man kan bruke tynnere ankerkjettinger.

Gleder seg til utbygging starter i Norge

Imenco gleder seg til å begynne å levere sine smarte, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger til hjemmemarkedet når utbyggingen av havvindturbiner i Norge settes i gang.

– Dette er noe vi kan. Vi har siden 2015 levert tjenester og utstyr til internasjonale havvindsinstallasjoner i UK, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Taiwan og USA, sier Tønsberg til slutt.

Imenco ble etablert i 1979 som et ingeniørselskap, og har blant annet vært en betydelig leverandør innenfor olje og gass i 40 år. I dag er Imenco AS en gruppe selskaper som hovedsakelig arbeider innenfor fem hovedforretningsområder: Offshore olje og gass, offshore fornybar energi, akvakultur, marine og industri.

De er ledende innen følgende fagområder:
– Undervannskamera-, lys-, laser- og elektronikk-teknologier.
– Ettermonteringssystemer for undervanns-korrosjonsbeskyttelse.
– Militære og sivile flydrivstoffsystemer.
– Undervanns- og toppsideløft- og håndteringsløsninger.
– Akvakulturkamerateknologi, militær og sivil visuell overvåkings-CCTV-systemer og akustiske undervannskommunikasjons- og posisjoneringssystemer.

De er også en stor aktør innen hydraulikksystemer, maskineringstjenester, dykkesystemer og EPC-kontrakter. De har sitt hovedkontor like utenfor Haugesund og har i dag over 300 ansatte.

Les mer på imenco.no

Av Oddvar Meyer

Neste artikkel