Home » Havvind » Helgeland satser mot fornybar energi til havs
Sponset

Industrien på Helgeland står klar til å levere dersom det åpnes for bygging av havvindpark utenfor kysten.

Med den farten utbygging av kraftforedlende industri har i Nordland nå, så går det mot et varslet kraftunderskudd om tre til syv år. Det handler om oppskalering av eksisterende industri kombinert med nye etableringer innefor batteri- og hydrogenproduksjon. I tillegg kommer elektriseringen av transport og samfunnet forøvrig. Havvind i nord vil bidra med betydelige energimengder som vil styrke industrien og realisere vekstpotensialet regionen. 

Velegnet infrastruktur

− Næringslivet på Helgeland er godt rigget for utbygging av flytende havvind, sier Thomas Borgen, klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland. Borgen representerer 45 bedrifter med rundt 2000 ansatte, og en samlet årsomsetning på cirka seks milliarder kroner.

Thomas Borgen

Klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland

Klyngen har nylig spilt inn til NVE at regionens infrastruktur og leverandører står klar dersom områder i havet utenfor Helgeland åpnes for bygging av havvindparker. De mener også at det haster.

Leverandørindustrien står klar

− Vår region har en høyst kompetent og sulten leverandørindustri som står klar til å levere de varer og tjenester en utbygging krever, noe som helt klart vi redusere kostnader, sier Borgen. Han ser også store muligheter for samarbeid med andre næringer, for eksempel havbruk til i havs.

Tro på marine næringsparker

− Regjeringen har uttalt at produksjon av laks og ørret skal femdobles innen 2050. Å realisere denne veksten vil kreve mer energi i havrommet og langs kysten. Vi har stor tro på at marine næringsparker vil kunne gjøre infrastruktur, beredskap og logistikk tilgjengelig for flere næringer i havrommet, og gjennom havvind kan de være selvforsynt med fornybar energi, sier klyngelederen, og viser til at det nå konsekvensvurderes et område utenfor helgeland for havbruk til havs. rundt nettopp disse områdene på ytre Helgeland mener en samlet industri på Helgeland at det vil være formålstjenlig på alle måter å åpne opp for bygging av havvindparker.

Ocean Cluster Helgeland

Det ledende leverandørmiljøet i nord

Neste artikkel