Skip to main content
Home » Grønn transport » Smart City Ferries: ta vannveien i bruk
Sponset

Flesteparten av verdens byer ligger ved elver og kystlinjer. Seinen i Paris, Nilen i Kairo og Hudson River i New York. Skjærgården i Oslo, Stockholm og Stavanger. Årsaken er selvsagt at transport av varer, folk og fe i store kvanta fra starten av foregikk på vannet. 

I årenes løp har mye av transportjobben i byene flyttet på land, drevet fram av en enorm utbygging av veier og broer kombinert med billige biler, busser og lastebiler. Selv om disse i rasende tempo kvitter seg meg forbrenningsmotoren og dens utslipp gjenstår problemet med lange køer, veier som legger beslag på stadig mer land og finanser til bro- og veibygging.

Flytter transporten tilbake til vannet

Hyke er en spin-off fra Eker Group, som startet utviklingen av en ny byferge med blanke ark i 2017. Målet var å lage verdens kuleste, mest miljøvennlige og kostnadseffektive fartøy for frakt av folk og gods i byer.

– Alle elsker ferger, men hvorfor må de være så gammeldagse? spør Bjørn Utgård, administrerende direktør i Hyke.

– Vi tror det er mulig å flytte mye mer transport til vannet slik at vi kan frigjøre plass på land og gjøre tomter langs vann mer tilgjengelige for folk og gods. For å få til det må vi dramatisk forbedre økonomien og miljøytelsen til ferger, slik at de blir billigere, bedre og grønnere enn landbaserte alternativer.

Utgård sier de ikke bare vil utkonkurrere tradisjonelle ferger – det er de landbaserte alternativene – biler og broer – som er de virkelige konkurrentene.

Gjennomføringskraften ligger i elektrifisering, autonomi, oppskalering og fleksibilitet.

Bjørn Utgård

Administrerende direktør i Hyke

Elektrifisering og autonomi

Bilverdenen går for tiden gjennom enorme forandringer, der elektrifisering og autonomi baner vei for helt nye produkter og forretningsmodeller. Formålet med Hyke er ifølge Utgård å utnytte de samme teknologiene til å radikalt forbedre driftsøkonomien til vannbusser.

– Elektrifisering, solceller på taket og energioptimalisert skipsdesign gjør at vi mer enn halverer energikostnadene sammenlignet med dieselferger, samtidig som vi eliminerer utslipp til bylufta. Samtidig blir driften støyfri, noe som gjør at vi kan legge til land nært bebyggelse og gi et mer attraktivt tilbud.

Autonomi muliggjør ytterligere kostnadsbesparelser.

– 75-80 prosent av driftsutgiftene for tradisjonelle ferger er mannskapskostnader. Når båten kan kjøre seg selv vil det revolusjonere konkurransekraften til vannbåren transport, sier Utgård.

Catch-22

Utfordringen er på vann som på land at lover og regler må legge til rette for autonomi, og folk må føle seg trygge. Dette krever igjen at man får tilgang til erfaringsdata som beviser at autonom drift er minst like trygt som manuell drift. Slike data har man imidlertid ikke før man er i drift. Catch-22.

For å bryte gjennom denne barrieren satser Hyke på en gradvis overgang til hel-autonom styring.

– Alle våre ferger er utstyrt med et komplett sett av sensorer slik at de begynner å levere data fra dag én. Dette lar oss akselerere utviklingen av autonom styring, samtidig som vi over tid kan demonstrere sikkerheten både til myndigheter, forsikringsselskap og befolkningen, sier Utgård.

Hyke har utviklet fergene sine for å kunne levere transporttjenester til ulike segmenter. I rushtiden om morgen og ettermiddag fokuseres all kapasitet på å få pendlerne på jobb. Foto: Hyke

Oppskalering, serieproduksjon og stordrift

I dag er en typisk fergeanskaffelse tuftet på et fåtall spesialdesignede fartøy til en helt spesifikk strekning. Få enheter og krav til skreddersøm er dyrt. Dette er en viktig årsak til at byferger ikke er mer utbredt i dag.

– Vi vil bygge tusenvis av ferger over samme lest. Vi må tenke som bilprodusentene og få i gang serieproduksjon. Da kan vi drastisk redusere produksjonskostnadene, forteller Utgård.

Hyke har utviklet fergene sine for å kunne levere transporttjenester til ulike segmenter. I rushtiden om morgen og ettermiddag fokuseres all kapasitet på å få pendlerne på jobb. Litt utpå dagen går noen av fergene over til å kjøre oppdrag innen turisme og siste-mil-logistikk. Om kvelden kjører noen av fergene private oppdrag, mens natten kan brukes til lading eller logistikk-oppdrag.

– Når driftsutgiftene går så kraftig ned blir det både mulig og økonomisk attraktivt å kjøre alternative oppdrag utenfor rushtiden. Slik kan vi ikke bare redusere kostnadene men også øke inntektene, sier Utgård.

Finn mer informasjon om Hyke og deres arbeid på hydroliftsmartcityferries.com.

Drammen og Fredrikstad

I Fredrikstad har kommunen drevet passasjertrafikk på elva siden 1875, og i dag er fergene gratis. I 2022 blir Fredrikstad testarena for Hyke. Hyke stiller med ferge. Kommunen «låner ut» en strekning som ble lagt ned i 1981 samt skipper. 

– Vi kan ikke tillate en 100 prosent selvstyrende ferge med dagens regelverk, og teknologien er heller ikke modnet nok. Men det vil testes ut forskjellige grader av autonomi, sier kommunens fergesjef Runar Helgesen.

Runar Helgesen

Fergesjef i Fredrikstad kommune

– Et av målene for dette teståret er at skipperen skal kunne forlate styrhuset.

– Driften vil gi oss en unik mulighet til å samle erfaringer. Denne kunnskapsinnhentingen skal vi så bruke når vi bygger fergen som skal gå i pilotprosjektet i Drammen, sier teknologisjef McFarlane.

Jason McFarlane

Teknologisjef (CTO) i Hyke.

I Drammen er selskapet Vannveien AS stiftet gjennom Drammen Næringsforening. Selskapet ser for seg et pilotprosjekt med i første omgang én ferge som skal ha fem anløpssteder, med oppstart i 2023.

– I Drammen og Lier vil det i løpet av 10 til 20 år bli mer enn 15 000 boliger som sokner til elva eller fjorden. Og i 2025 skal det nye sykehuset på Brakerøya, med 5 000 ansatte, stå klart, sier Jan Erik Hansen. Han er daglig leder for utbyggingsprosjektet Nøsted Brygge. Han mener det er helt opplagt å utnytte den ressursen vannveiene gir.  

– Vannveien er evigvarende, bærekraftig og selvfornyende. Den trenger ikke påfyll av asfalt eller annet vedlikehold. Den er ferdig opparbeidet, og det er ingen kø der, poengterer Hansen.

Jan Erik Hansen

Daglig leder i Nøstad Brygge

Satser internasjonalt

Tenk deg at du rusler eller sykler ned til vannkanten, glir stille over vannet mens du ser bort på køen av biler og busser som stamper over broen eller bortover land, før du tar deg fram til målet. Bilen får stå hjemme i dag også.

– Vi ser enorme muligheter for våre attraktive, miljøvennlige og kostnadseffektive ferger. Byer som Dubai, Paris, Stockholm, Stavanger, London, Miami og mange andre sliter med enorme køer og overfylte veier samtidig som de har åpne vannveier. Vi ser konturene av et norsk eksporteventyr, avslutter Utgård.

Hydrolift Smart City Ferries – Hyke

Spin-off fra Eker Group, som står bak en rekke industri- og produktsuksesser.

Mål: Bruke vannveiene til utslippsfri offentlig transport i urbane strøk.  

Første ferge på vannet i 2022, i et testprosjekt sammen med Fredrikstad kommune.  

Første kommersielle drift: Drammenselva og -fjorden i 2023, i samarbeid med Vannveien AS og øvrige lokale aktører.

Les mer på hydroliftsmartcityferries.com.

Next article