Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Vårt viktigste bærekraftsmål er å bistå våre kunder med å nå sine bærekraftsmål
Sponset

Til tross for at den norske serveringsbransjen er enig om at matsvinnet skal reduseres med 50 prosent innen 2030, kastes det fortsatt mat for milliardbeløp hvert år. Hvordan kan vi best tilnærme oss dette?

Foodtech, som er en ledende leverandør av utstyr, maskiner og tilbehør til matindustrien og serveringsbransjen, har stadig større miljø- og klimafokus:

– Vi kan ikke i dag si nøyaktig hvordan bærekraftsarbeidet vil påvirke bransjen og oss som leverandør i fremtiden. Men at det vil skje endringer innen produksjonsmetoder, råvarekontroll, eksponering og lagring av mat samt hvordan vi håndterer matsvinn er hevet over enhver tvil. Vår rolle er å hjelpe kundene våre slik at de klarer å oppfylle sine bærekraftsmål, både ved å veilede dem og gi dem gode faglige råd, men også ved å tilby dem de riktige, bærekraftige produktene. På mange måter blir vi en del av den verktøykassen som aktørene i matindustrien og serveringsbransjen trenger for å lykkes med dette, sier Raymond Wiig som er markedsdirektør for Foodtech Gruppen.

Raymond Wiig

Markedsdirektør, Foodtech Gruppen

Vi er stolte av maten som lages i Norge

Det er viktig at alle land produserer mest mulig av maten til egen befolkning selv. Det er bærekraftig og riktig, spis norsk og spis opp. Maten som lages i Norge bidrar til 100.000 arbeidsplasser over hele landet. Foodtech har i over 30 år bistått matprodusenter innen alle former for produksjon av mat og drikke. Det gleder oss å se fokuset på høy kvalitet ut fra store anlegg så vel som mange nye lokale produsenter. Dette samt fokuset på selvforsyning og redusert transport gjør at vi ser frem til å bistå norske produsenter innen mat og drikke.

Studerer hvert trinn i verdikjeden

Foodtech leverer komplette produksjonsanlegg med liten eller stor grad av automasjon. Felles for nyere anlegg er at det er stort fokus på svinn under prosess. Det er høyere grad av presisjon og retur baner, rett og slett rene gulv og lite svinn.

– Gode rutiner rundt nedkjøling og lagring, samt effektive løsninger med god logistikk gir økt matsikkerhet og lengre levetid på produktene. Hurtigkjølere og sjokkfrysere fungerer ved raskt reduserende temperaturer på matprodukter. Rask avkjøling minimerer tap fra fordamping sammenlignet med en vanlig kjølig prosess.

Overskuddsproduksjon i bakerbransjen er et eksempel hvor de maler, bløtlegger og lager surdeig av restene etter dagens produksjon. Foto: Foodtech

I tillegg tilbyr de systemer for «High Pressure Processing» (HPP), en konserveringsmetode der matvarene utsettes for et ekstremt høyt trykk som dreper bakterier og gjærsopp. Denne metoden kan øke holdbarheten på enkelte matvarer med opptil 50 dager.

– Vi arbeider også mye med hvordan vi kan redusere matavfallet med systemer der vi trekker ut fuktigheten og kan redusere volumet med hele 80 prosent. Systemet Meiko Green er basert på matkverner plassert på strategiske plasser og direkte transport til tank, i kjeller eller utendørs. Dette er en lukt og bakteriefri løsning, kostnader ved henting av matavfall vil kraftig reduseres.

Gjenbruk er også et område hvor Foodtech er involvert i flere prosjekter. Overskuddsproduksjon i bakerbransjen er et eksempel hvor de maler, bløtlegger og lager surdeig av restene etter dagens produksjon. Surdeigen brukes til produksjonen av bakervarer de neste dagene, noe som hever kvaliteten betydelig. Bioco er et annet prosjekt der Felleskjøpet Agri og Nortura samarbeider om å benytte ny teknologi kalt enzymatisk hydrolyse til foredling av skjærebein av kylling og kalkun. De forsker nå på hvorvidt proteinet fra kyllingskroget kan få alternativ anvendelse, eksempelvis i proteinpulver. Et prisvinnende produkt er Ølsprøtt som produseres av restråstoff fra ølproduksjon, mulighetene er helt enorme på dette feltet og vi kan bistå.

Mindre plast

Foodtech tilbyr også en nyutviklet emballasjeløsning som brukes av matvareindustrien. Felles for de tre ulike emballasjemetodene, som heter Slimfresh, Slicefresh og Darfresh, er at de gir produktene bedre holdbarhet. Varene blir også penere å se på, og i tillegg til at man sparer plastfilm, vil denne pakketeknologien også gi en kapasitetsøkning på opp mot 35 prosent, siden metoden gjør at sluttproduktene blir mindre omfangsrike.

Følger trendene nøye

Foodtech har alltid hatt som målsetning å være blant de mest innovative leverandørene i bransjen, derfor følger de nøye med på alt som skjer i inn- og utland:

En helt klar trend er økningen innen lokalprodusert mat og drikke, og vi har vært heldig å få bistått med gode løsninger for mange aktører de siste årene. Vi ser det er en helt annen selvtillit der ute, entrepenører som tør og ønsker å gjøre en forskjell, og er godt støttet av staten som stiller med midler og har et sterkt ønske om økt lokal produksjon i Norge.

– Vi ønsker fortsatt å være, en god og konstruktiv samtalepartner når det kommer til bærekraftige løsninger for aktører innen matproduksjon og servering. Derfor er vårt aller viktigste bærekraftsmål å bistå kundene våre slik at de oppfyller sine bærekraftsmål, sier Wiig til slutt.

Av: Tom Backe

Next article