Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Unik kompetanse på bærekraftig akvakultur
Sponset

Med mer enn 20 års erfaring fra akvakultur, har de ansatte i Alde Akva vært involvert i et hundretalls prosjekt. De tre gründerne har en genuin interesse for det de driver med. Bærekraft og fiskehelse er to viktige stikkord.

– Løsningene er ikke hyllevare. Med ulike forutsetninger i produksjonsplaner, vannkilder, energitilgang og topografi, bør hvert enkelt anlegg skreddersys. Derfor må vi utvikle gode løsninger sammen med våre kunder, sier Geir Ingolf Strand, seniorrådgiver akvakultur. Han er høgskoleingeniør innen miljø- og havbruksteknologi og har lang erfaring fra settefisk, matfisk, forskningsmiljø og rådgivermiljø.

Strands kollega og daglig leder, Kjell-Torodd Fitjar Bremskau, er helt enig.

– Man må forvalte de forutsetningene som ligger til grunn, og etablere positive ringvirkninger lokalt, sier han.

Bremskau er utdannet CAD-designer med bygg- og anleggsteknisk fokus. Han har prosjekteringserfaring fra bransjer som bygg- og anlegg og on- og offshore, og har tung erfaring innen planlegging, modellering og visualisering av landbaserte anlegg.

Viktig at fisken har det godt

– Det viktigste av alt er god fiskevelferd. Fisken skal ha det godt, sier Bremskau.

I tillegg er det viktig med god drift av anlegget, at de ansatte blir godt ivaretatt, og et anlegg bygd for fremtidige krav.

– Vi utvikler oss gjennom prosjektene, og har et solid nettverk innen næringen. Næringen er under stor utvikling, og det er viktig for oss å ha oversikt. På den måten, kan vi være med og bidra til at de fremtidige anleggene kan bli enda mer bærekraftige og at de riktige løsningene blir valgt, sier Bremskau, og kommer med noen eksempler.

– Vi er en pådriver for å senke energiforbruket i anlegget. Vi jobber også med at avfall fra anleggene kan utnyttes som råvare til annen produksjon, eller annen energiskapning.

En kompetent gjeng

Strand og Bremskau eier Alde Akva sammen med Eirik Østerhaug, som er seniorrådgiver innen akvakultur. Østerhaug har en mastergrad innen teknisk og biologisk akvakultur, og fagbrev i akvakultur. Han har lang erfaring med design og prosjektering av oppdrettsanlegg av alle typer.

Nylig har Alde Akva fått en fjerde ansatt med på laget. Inger Louise Sandvik er ingeniør innen teknisk planlegging, og har erfaring fra teknisk rådgivning og 3D-modellering av landbaserte oppdrettsanlegg.

Alde Akva

Er en kompetanseleverandør til akvakulturnæringen og utvikler løsninger for praktiske og moderne landbaserte anlegg og lukkede systemer i sjø.

Gründerne har utdanning innenfor teknisk- og biologisk akvakultur, miljø- og havbruksteknologi, samt CAD og 3D-verktøy. 

Lokalisert på Verket på Stord. Del av Atheno AS sin Siva-inkubator. 

Les mer på aldeakva.no

Tekst: Alde Akva

Next article