Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Sunn mat. En sunn planet
Fremtidens matsystemer

Sunn mat. En sunn planet

Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge. Foto: Marit Lundby / Økologisk Norge

Hva vi spiser, og hvordan vi produserer maten, er avgjørende for å ta vare på kommende generasjoner. Nå må også Norge satse på økologisk mat. 

Matsystemene våre står i dag for nesten en tredjedel av verdens klimautslipp, forbruker enorme mengder naturressurser, utrydder biologisk mangfold, og har negative helseeffekter, på grunn av både under- og overernæring. 

Koronapandemien har visst oss hvor sårbare vi kan være. Samtidig er stadig mer tørke, flom, skogbranner og nye skadedyr også en konstant påminnelse om at matprodukssjonen er truet, og må bli bærekraftig og fleksibelt.  Vi trenger raskt et mer robust matsystem. I Norge importerer vi i dag altfor mye mat og dyrefôr som kunne vært produsert her hjemme. Det gir også tapte inntekter for norske bønder.  

Farm to fork

Mye av maten importerer vi fra verdens største eksportmarked: Europa. I EU satses det nå stort på bærekraftig matproduksjon. I Farm to Fork-strategien er det satt mål om å halvere EUs sprøytemiddelbruk og at en fjerdedel av maten skal bli økologisk innen dette tiåret er omme. Det vil også få konsekvenser for Norge. 

EU peker på at markedet for økologisk mat fortsetter å vokse: En økt satsing på økologisk landbruk framover vil ikke bare være bra for vår egen helse, naturens biologiske mangfold og for livsviktige innsekter som bier. Det vil også bidrar til å skape arbeidsplasser og tiltrekke seg særlig unge bønder. 

Koronaåret 2020 ga en økning i produksjon og salg av økologisk mat i Norge. Men det produseres fortsatt ikke nok i Norge til å dekke den økte etterspørselen etter økologisk mat. 

Se til Sverige og Danmark

Det er derfor en god start at vår nye regjering i Granavolden-plattformen har sagt de vil “stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat”. Men om ikke Norge skal sakke akterut og bli mer avhengige av import, trenger vi enda tydelige ambisjoner. 14 organisasjoner, inkludert Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har krevd et tilsvarende mål om økologisk mat for Norge, som i EU.  

Vi trenger ikke se lenger enn til våre naboland for hvordan man kan få dette til. Sverige og Danmark har satt mål om 60 prosent økologisk mat i sine offentlige kjøkken. Storstilt innkjøp av økologisk i alt fra kommunale sykehjem og skoler til statlige sykehus, skaper et trygt grunnlag for å satse bærekraftig.  

I Sverige dyrkes allerede over 20 prosent økologisk. Det er overhodet ingen grunn til at vi ikke også i Norge kan klare det samme! 

Tekst: Økologisk Norge

Next article