planter
grønne investeringer
Hva er «grønne» investeringer?
Bærekraft og såkalte «grønne» investeringer har fått stor oppmerksomhet i finansmarkedene de siste årene.  Investorer og långivere har mulighet til å påvirke selskaper til å endre seg i en mer bærekraftig retning. I tillegg er tilbydere av finansiering opptatt av hvordan klimaendringer vil påvirke enkeltselskaper. Klimarisiko innebærer utfordringer for en rekke næringer, men det er … Continued