Illustrasjon over godstog-linje
Sponset
Gods på bane fra Larvik, Brevik og Herøya
Hvert år går det mer enn 10 000 trailere med gods mellom Herøya og Larvik og like mange mellom Herøya og Brevik. Nå arbeides det med å etablere godstogforbindelser som kan redusere trailertrafikken.
Infrastruktur
Vi må sikre bygg og infrastruktur for kommende generasjoner
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gjennomgått Norges kommunale- og fylkeskommunale bygg, veier og vann- og avløpsanlegg. Tilstand, behov og fremtidsutsikt de neste ti årene er vurdert. Ikke bare representerer disse byggene og infrastrukturen store verdier i seg selv, men det får store konsekvenser for innbyggernes helse og sikkerhet. For det å få friskt vann i … Continued