Sponset
En rådgiver for teknisk infrastruktur
EFLA har bygget seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk samfunnskritisk infrastruktur i et voksende marked med store fremtidige investeringsbehov. Etter etableringen i 2008 har EFLA AS klart å skape seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk infrastruktur, både innen energi og samferdsel med fokus på rådgivning og prosjektering av høyspentledninger, veier/gater, gang- … Continued
Sponset
Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?
For å nå målet om 50 prosent redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Betongprodukter er sterke, … Continued
Infrastruktur
Tenk mer som Oljefondet om Norges felles verdier
Offentlige bygg og infrastruktur er på samme måte som Oljefondet, vår felles formue. Rådgivende ingeniører har beregnet verdien av denne formuen til over 7000 milliarder – som tilsvarer cirka 60 prosent av Oljefondets verdier. Men i motsetning til Oljefondet finnes det ingen tverrpolitisk enighet om hvordan disse offentlige verdiene skulle sikres og forvaltes for dagens … Continued
grid parkbek
Sponset
Bra design og plasseffektive løsninger er nøkkelen til gode uterom
Innimellom trenger skoler, kommuner, statlige etater, private og borettslag å oppgradere uterommene sine. Norfax leverer gjennomtenkte løsninger med kompakte sykkelstativer og parkbenker som er laget av gjenvunnet plast.
Vinterparken
Sponset
Snøporten: Et episenter for sportsindustrien
Byutviklingsprosjektet «Snøporten» skal legge til rette for innovasjon og kommersiell satsning innen sport. Samtidig vil den nye bydelen bli et unikt sted for inspirasjon, læring og aktiviteter – både for beboere og tilreisende i tillegg til bedriftene i Snøbyen.