Infrastruktur
Norsk Betongforening fremmer kunnskap og kompetanse – med miljø på dagsorden
Norsk betongforenings miljøkomite har utarbeidet rapporter og brosjyrer for å spre kunnskap om betong og miljø. Nylig ble rapport nr. 7 «Miljøegenskaper til betong» utgitt. Rapporten omhandler emisjoner, stråling og utlekking fra betong samt betongavfall. Lavkarbonbetong Bygge- og anleggsbransjen har i dag stort fokus på CO2-utslipp fra betong, og det gjøres stadig fremskritt i forhold … Fortsetter