Sponset
Ønsker større bruk av oppgravde masser i grøfter
Dagens omfyllingsmasser i rørgrøfter består som regel av pukk utvunnet fra fjell. Det er en ikke-fornybar ressurs. I tillegg er prosessen kostbar og lite bærekraftig. PAM Norge ønsker at kommunene skal se på løsninger der man kan gjenbruke de oppgravde massene til å fylle grøftene. Dette vil gagne både vannbransjen, lommeboken og innbyggerne i form … Continued
Infrastruktur
Den usynlige infrastrukturen vi alle trenger
Under bakken ligger en livsviktig infrastruktur som gjør det mulig å bo og leve i byer og tettsteder over det ganske land. Vannbransjen er en formidabel næringsmiddelprodusent og miljøaktør, som produserer rundt 700 millioner kubikkmeter drikkevann årlig. Vann er menneskets viktigste næringsmiddel, og daglig bruker hver person i Norge cirka 140 liter vann. Rundt ti … Continued
Sponset
Fremtidens vannforsyning krever stabile systemer
Vi tar det for gitt at vi har rent vann i springen her i Norge. Dersom vannforsyningen stopper opp, skaper det store problemer for folk. Produksjonsstopp i industrien er også krise, og kan få store konsekvenser. Derfor er det viktig med pålitelige og stabile produkter og tjenester. Det har kommet en del nye utfordringer som … Continued
Sponset
En rådgiver for teknisk infrastruktur
EFLA har bygget seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk samfunnskritisk infrastruktur i et voksende marked med store fremtidige investeringsbehov. Etter etableringen i 2008 har EFLA AS klart å skape seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk infrastruktur, både innen energi og samferdsel med fokus på rådgivning og prosjektering av høyspentledninger, veier/gater, gang- … Continued
Sponset
Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?
For å nå målet om 50 prosent redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Betongprodukter er sterke, … Continued