Illustrasjon over godstog-linje
Sponset
Gods på bane fra Larvik, Brevik og Herøya
Hvert år går det mer enn 10 000 trailere med gods mellom Herøya og Larvik og like mange mellom Herøya og Brevik. Nå arbeides det med å etablere godstogforbindelser som kan redusere trailertrafikken.