Louise K. Dedichen
inspirasjon
Q&A med Louise K. Dedichen
I 2008 skrev Dedichen norsk historie da hun ble første kvinne på admiral-nivå i Norge. I fjor ble hun forfremmet og utnevnt til viseadmiral og sjef for militærmisjonen. Med det ble hun også historisk i NATO som den første kvinnen i deres militære råd.