Hans Olav Hygen
Generasjon plast
En saktegående klimakrise
Ingen grunn til å frykte dommedag i overskuelig fremtid i følge klimaforsker.