Fremtidens matproduksjon
Emballasjen har en helt sentral rolle i å ivareta mat- og drikkevarer
– Emballasjen er et hjelpemiddel som ivaretar et allerede produsert produkt på en god måte, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen. Livsløpsanalyser fra Østfoldforskning viser at dyrking og produksjon av mat står for den største delen av klimautslippene for en matvare. Emballasjen står for en liten andel av de samlede klimautslippene. – Om man må … Fortsetter