Sponset
Utvikler drone for å automatisere oppdrettsnæringen: – For oss handler det om å bidra til en renere og bærekraftig matproduksjon
Probotics droner skal automatisere inspeksjon, datafangst, fôringsovervåkning og renhold under vann i oppdrettsanlegg, og erstatte dagens kostnadskrevende, manuelle operasjoner. Foreløpig er dronene på prototypenivå, men selskapet planlegger første drone i utleie i løpet av 2022. «Oppdrettsnæringen ønsker ny teknologi som dette velkommen med åpne armer», sier Mikkel Pedersen, CEO i Probotic. Med en stadig økende verdensbefolkning, og økende press … Continued
Fremtidens matproduksjon
Mer bærekraftige middager
I 2019 slapp Norge ut 7,9 tonn CO2 per innbygger, til sammenligning ligger det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn CO2 per person. Matvarene man velger i butikkhyllen er blant de enkleste grepene enkeltpersoner kan ta for å bidra til å redusere fotavtrykket på natur og klima. UN Global Compact Norge jobber med å gjøre dette enda enklere ved … Continued
Fremtidens matproduksjon
Greentech Innovators bruker bakterier, sopp og alger med store muligheter til miljøvennlige løsninger for matavfall
Ingmar Høgøy begynte allerede i tolvårsalderen å dyrke alger i akvarium og drive med oppdrett av ørret. Da han senere arbeidet med foredling av laks fantes det ikke noe løsning for å utnytte slakteavfallet. Sloet ble kastet på sjøen, og dagen etter fikk fiskeren det i garnet. Siden har han arbeidet for bedre utnyttelsen av … Continued