Matsvinn
matsvinn
Alle må bidra til å løse matsvinnfloken
Vi kaster mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Dette er ikke bærekraftig, verken for lønnsomheten, miljøet eller av etiske årsaker.