Fremtidens matproduksjon
Vekst i sjømatnæringen er avhengig av innovasjoner
Norsk økonomi står foran en omfattende omstilling i årene som kommer. Vi vil få reduserte inntekter fra olje og gass, og behov for å bygge andre eksportnæringer. I tillegg skal vi gjennomføre det grønne skiftet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Samtidig vet vi at verden trenger mer, sunn, bærekraftig mat. Dette bakteppet skaper en unik mulighet for norsk sjømatnæring. Sjømatnæringen kan bidra til en … Continued
Fremtidens matproduksjon
Greentech Innovators bruker bakterier, sopp og alger med store muligheter til miljøvennlige løsninger for matavfall
Ingmar Høgøy begynte allerede i tolvårsalderen å dyrke alger i akvarium og drive med oppdrett av ørret. Da han senere arbeidet med foredling av laks fantes det ikke noe løsning for å utnytte slakteavfallet. Sloet ble kastet på sjøen, og dagen etter fikk fiskeren det i garnet. Siden har han arbeidet for bedre utnyttelsen av … Continued
Sponset
Helt ny data og innsikt gir ny æra i oppdrett
Med spesialutviklede tjenester bidrar Createview til bedre dyrevelferd og mer effektiv og økonomisk drift for dem som driver med fiskeoppdrett. Innhenting av data ligger i bunn. – Vi tilbyr tjenester for innhenting, analyse og fremstilling av data i flere ledd og deler av verdikjeden, forteller daglig leder i Createview, Even Bringsdal.  Virksomhetens primære produkt er … Continued