Sponset
Niva bidrar til det grønne skiftet
Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge. Utslipp skal kuttes, samtidig som det legges til rette for næringsutvikling og vekst. I Norge er vann den viktigste ressursen til energi, og vårt landbruk, skogbruk og havbruk står for en stor andel av norsk verdiskapning. Presset på vannforekomster og hav er stort, og … Continued
Fremtidens industri
Grønn industri kan bli som oljeeventyret
For å tilrettelegge for det grønne skiftet og skape fremtidens næringsliv trengs kompetanseoverføring på tvers av sektorene. Batteriprodusent mener dette minner om starten på oljeeventyret. – Jeg mener vi har grunn til å være optimistiske. Over halvparten av de nye jobbene vil kreve ansatte med høyt kompetansenivå og høyere utdanning, og det har vi i Norge, sier Kim Gabrielli, administrerende … Continued
Sponset
Snart kan du skreddersy produkter ut fra egne ønsker og behov
Maskinutviklingsselskapet Cody deltar i et europeisk forskningsprosjekt der formålet er at forbrukere og ulike bedrifter i fremtiden skal få muligheten til å skreddersy egne produkter.  Prosjektet støttes med seks millioner euro fra EUs Horizon 2020-program og ledes av Sintef. – Den beste sammenligningen for å si noe om hva dette prosjektet går ut på er … Continued