Sponset
Et innovasjonscase for utvikling av framtidens helse- og omsorgstjenester
Morgendagens helsepersonell har det samme hjertet for pasientene, men tenker annerledes og jobber smartere. Helsetjenester er i endring for å sikre bærekraft og kvalitet inn i fremtiden. Behovet for ny kompetanse, nye arbeidsformer og økt samhandling preger utviklingen. Et teknologisk skifte venter helse- og omsorgssektoren, der innføring av digitale pasientjournaler, mobile arbeidsflater, e-konsultasjoner og muligheter … Continued
Sponset
Norsk kraftproduksjon har et betydelig effektivitetspotensial
Den totale vannkraftproduksjonen i Norge er på cirka 150 terrawattimer, men dersom kraftverkene oppgraderes, kan man få ut nærmere ti prosent mer kraft enn i dag. Alle vet at energien vi får fra vannkraft er ren og fornybar, men det ikke alle vet er at vannkraften er den energibæreren som gir lavest karbonavtrykk per energienhet … Continued