Knut Lockert
Fremtidens energi
Samarbeid gir store gevinster
Samarbeid mellom energiverk gir store besparelser og bygger kompetanse. Nettopp derfor går flere og flere energiverk inn i allianser for å høste stordriftsfordeler. Det må jobbes smartere fremover, og alliansedannelser er smart.