Vindkraft
Norsk vindkraft: Verdiskaping og utslippskutt
Det bygges vindkraft i Norge som aldri før. Stadig mer effektiv teknologi koblet med Europas beste vindressurser gjør at norsk vindkraft nå bygges til en kostnad ingen annen energiform kan konkurrere med i Europa.