Digital sikkerhet
Digital transformasjon – betraktninger av Anita Hager
Det er ingen som vet hvordan fremtiden vil se ut, man kan kun anta. Men det vi vet, er at forandringer skjer raskere enn noen gang tidligere.