Digital sikkerhet
Digital transformasjon – betraktninger av Anita Hager
Det er ingen som vet hvordan fremtiden vil se ut, man kan kun anta. Men det vi vet, er at forandringer skjer raskere enn noen gang tidligere.
Kjetil Thorvik Brun
Digital sikkerhet
Digitale problemløsere
Digitaliseringen skaper tøffere konkurranse i næringslivet enn noen gang tidligere. Ny teknologi og fremvekst av nye forretningsmodeller gjør at den nye konkurrenten kan komme fra andre bransjer, og fra hvor som helst i verden. Samtidig kan ditt nye marked være hvor som helst.