Smoothie Xchange
humanitært arbeid
Forretninger handler ikke bare om å skape arbeidsplasser og overskudd
SmoothieXchange motiveres av å samarbeide med Leger Uten Grenser. Derfor støtter de gjerne opp om organisasjonens humanitære arbeid. SmoothieXchange er en kjede utsalgssteder som selger smoothies, bowles, kaldpresset juice og salater. De har 13 utsalgssteder, hvorav ett er i Kristiansand. Resten befinner seg i Oslo og omegn. – Konseptet vårt retter seg først og fremst … Continued
Siri Nodland
økonomisk støtte
Bedriftenes samfunnsansvar i endring
Pro-bono timer er ikke nok alene. Næringslivets økonomiske støtte fortsatt nødvendig. Norske bedrifter finner stadig nye veier for å vise sitt samfunnsansvar enn den tradisjonelle sponsingen til ideelle organisasjoner. Hva er grunnen til dette? Er oppfatningen av hva som er bedrifters samfunnsansvar endret? Går pengene til miljø og integreringstiltak, snarere enn det å gi støtte … Continued