det gode arbeidsliv
Ekspertene om arbeidsmiljø i næringslivet
Å bygge en god kultur i en virksomhet tar tid og krever kunnskap og ressurser. Vi spurte tre eksperter om råd når det gjelder organisasjonskultur.  1. Hvis man ser på organisasjonskultur satt opp mot konkurransekraft: er det en tydelig sammenheng, men hvorfor er det så mange som møter utfordringer eller ikke får gjennomslag for mer … Continued