– Ofte har disse nye IT-selskapene lang utviklingstid før de får et salgbart produkt. Teknologidrevet vekst er ofte risikopreget og kan føre til dyre finansieringsløsninger, sier operasjonell leder i DeBank ASA, Camilla Sagmo Voje.

Hun mener bankene har en vei å gå i å skreddersy produkter tilpasset bedrifters behov, og legger til at dagens bedrifter har andre forretningsmodeller, aktiva og behov enn for 30 år siden.

– De krever kortere behandlingstid, enklere prosesser og gode tekniske løsninger, og dette stiller krav til at vi som bank skreddersyr produkter som passer til moderne bedrifter, sier hun.

Løser hodebry

– Vi som driver moderne bank ser aldri på kapitalbehovet alene, men er like opptatt av å løse kundens hodebry, sier hun.

Banken ser ofte at likviditeten kan bli anstrengende, og da spesielt i perioder med vekst eller i oppstartfasen. Samtidig er alle bedrifter unike og det finnes derfor ikke en løsning som er riktig for alle.

– Suksess avhenger av at bedriften får mer penger inn enn det som går ut, men samtidig vet vi at verden ikke er perfekt. Kort kredittid til leverandører og lang kredittid til kunder, kunder som ikke betaler på tid og offentlige forfall som moms og feriepenger vil alltid være utfordrende i alle bransjer. Enhver bedriftsleder ønsker å bruke mest mulig tid på sin kjernevirksomhet og å utvikle sin bedrift, sier hun.

Ofte må derfor oppgaver som fakturering og oppfølging nedprioriteres, noe som igjen kan føre til enda mer anstrengt likviditet.

– En god plan og gode administrative rutiner er nøkkelen uavhengig av om likviditeten er god eller dårlig, og det å alliere seg med samarbeidspartnere som kan ta seg av dette, kan være smart. Det finnes heldigvis produkter som gjør at du kan planlegge likviditeten på kort og lang sikt uavhengig av om kundene betaler til forfall eller ikke, sier hun.