Av Børge Beisvåg, næringspolitisk leder, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Vannkrafthistorien og utviklingen av GSM-teknologi er to kjente eksempler. Mindre kjent er at flere hundre millioner mennesker verden over bruker mobiltelefoner, trådløse tastaturer og annen elektronikk som har i seg mikrobrikker utviklet i Trondheim.

En by med ambisjoner

En av seks innbyggere i Trondheim er i dag studenter. Vi har 6000 forskere fra hele verden og Norges første Nobelpris innen medisin. Vi er av McKinsey Global Institute spådd til å bli en av verdens rikeste byer innen 2025. Det jobbes iherdig for å sikre at spådommen går i oppfyllelse.

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og teknologien får stadig større innpass i folks liv. NTNU og SINTEF, sammen med regionens over 600 teknologibedrifter, vil påvirke vårt samfunn i stadig større grad fremover. Og det vil vi alle tjene på.

Samarbeid gir resultater

Gjennom godt samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøene i regionen over tid, har vi blitt gode til å enes om felles målsettinger og rollefordeling for å nå våre mål. Vi er enige om at det er innen teknologi vi har vår styrke målt mot andre regioner. I fellesskap vedtok vi at vi i løpet av ti år skulle doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen, og antall ansatte i disse. I 2025 skal vi ha 1000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte.

Men veksten kommer ikke av seg selv. Alle må bidra. Trondheim kommune tok raskt utfordringen om å få på plass en gründerstrategi. Satsing på langsiktig kulturbygging for å få frem flere som kan og vil etablere egen virksomhet har sørget for full backing av initiativ som skaperfestivalen Maker Faire, Ungt Entreprenørskap og co-workingspaces. Det offentlige bruker nå også sin innkjøpsmakt til å få utviklet nye produkter eller løsninger sammen med trønderske leverandører, som på sikt har verden som marked.

Gründerbedrifter

I vår region er vi norgesmestre i etablering av nye bedrifter fra FoU-miljøene. Unge gründere fra studentmiljøene kappes om å få jobbe med caser som kan realiseres og bunne ut i nye vekstkraftige selskaper. Det koker og syder i oppstartsmiljøene, og vi har en kjede av aktører som bistår gründerne med å foredle ideene og gjøre levekraftige bedrifter av dem.

Skal vi lykkes med å skape flere vekstbedrifter må vi ikke kun fokusere på antallet, men også på hvordan både de nye og de godt etablerte skal vokse seg store. I tillegg til de to eksisterende klyngene NCE AquaTech Cluster og NXT Media, er det på kort tid etablert to nye klynger som på hvert sitt vis vil ha stor betydning for næringsutvikling i vår region, og som vil bidra til at nye teknologiske løsninger fra trøndelag eksporteres ut i den store verden; en fornybar klynge og Tequity Cluster.

Den fornybare klyngen har som mål å utvikle nye løsninger i et stadig voksende globalt marked, samt nye forretningsmodeller for fornybar energi. Dette er helt i tråd med nasjonale og regionale ambisjoner om at Norge skal ta en sterkere posisjon i fremveksten av fornybarsamfunnet, og sikre en betydelig verdiskaping gjennom leveranser av teknologi og løsninger til verden. 

Rustning for fremtiden

Tequity cluster er et navn som spiller på kombinasjonen av teknologi og equity som er det engelske ordet egenkapital. De har med over 50 aktører fra hele økosystemet for nyskaping, blant andre såkorn- og ventureselskaper, banker, private investorer, advokater, teknologiselskaper og inkubatorer. Klyngen vil bidra til å bygge et større, mer kompetent og mer aktivt investormiljø og hjelpeapparat som skal gjøre det voksende antallet av teknologibedrifter bedre rustet for ferden ut i den store verden.

Vi er allerede gode, men sammen skal vi bli enda bedre. Med retningen staket ut og målet i sikte, er vi sikre på at vi vil bidra enda mer til nasjonens verdiskaping i årene som kommer.