Av Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen kommune

Det som er fint med Drammen er at vi har kort avstand til alt. Vi er en stor by med 100 000 innbyggere som både er god å bo og arbeide i. Kultur- og fritidslivet er allerede rikt og etablert med teater, scener, alpinanlegg, restauranter, et yrende foreningsliv, to topplag i fotball og håndball. Samtidig er det bare tretti minutter til Oslo og seksti minutter til Gardermoen med seks avganger i timen fra togstasjonen i sentrum. Vi kan derfor leve godt i en kompakt by og samtidig trekke veksler på hovedstadens utvidete tilbud når det er behov for det, både når det gjelder arbeid og spesielle kulturtilbud.

Av 36 000 arbeidstakere i Drammen, pendler nesten halvparten ut av kommunen og flest i retning Oslo. Av Drammens arbeidsplasser, besettes over halvparten av folk fra andre kommuner. Vi er netto 4000 i arbeidskraft og vi skal fortsette å være et regionsenter, samtidig som vi er en del av den store Oslo-regionen.

Flere prosjekter på gang

Jeg er fornøyd med at de store norske og nordiske eiendomsutviklere har kastet sine blikk mot Drammen. Hele nye kvartaler skal bygges ut. Det skal blant annet skje en kvartalsmodernisering fra Bragernes torg til Brakerøya med 1000 boliger. Bane NOR Eiendom har startet utviklingen av et 300 mål stort område ved Sundland i gangavstand fra sentrum, og de skal utvikle 100 mål ved Strømsø Torg og de er godt i gang med å bygge et nytt hotell ved jernbanestasjonen. Det etableres stadig flere kontorer i nær tilknytning til stasjon og flere boliger sentralt i byen. Det skal bygges et nytt sykehus på Brakerøya, som vil frigjøre 100 mål til byutvikling på det gamle sykehusområdet. Innen 2024 skal jernbanen og sykehuset investere med rekordhøye tjue milliarder, men det er også mange andre store private og offentlige prosjekter.

Prisene er fortsatt lave i Drammen. Her får du topp moderne kontorlokaler sentralt i Drammen i nye bygg til en tredjedel av prisen i Oslo.

Positive forandringer

Vi i Drammen startet på 80-tallet med rensing av elven og å legge gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Vi har etter det utviklet og gjennomført mange planer, og fått store gevinster ved å jobbe langsiktig. Nå har vi en 14 kilometer lang elvepark, blant annet med sandstrender midt i byen, og vi har oppgradert store sentrumsområder. Nå vil det skje betydelig mer! Det er en spennende utvikling, som vil vekke stor nasjonal interesse.

I Drammen er det meste tilgjengelig innenfor ti minutter og herfra kommer du veldig langt på én time. Drammen er sentralt plassert vest for Oslo og har gode veiforbindelser nordover, sydover, østover og vestover. Drammen er endestasjon for Flytoget og har hyppige avganger til Oslo og Oslo Lufthavn. Byen er også et knutepunkt for Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Drammen havn er en av Norges største importhavner, og forsyner næringslivet på Østlandet med alt fra matvarer til biler. To internasjonale flyplasser ligger innenfor én times reisetid fra Drammen – Torp og Gardermoen.

Vi har store transformasjonsområder som skal gå fra industri til bolig og næring. Alt er sentrumsnært med noen minutters gange til jernbanestasjoner.

Vi ønsker å ta godt vare på alle nye innflyttere, arbeidstakere og næringsdrivende når vi skal legge til rette for videre vekst i Drammensregionen!