Det snudde da Barentshavet ble åpnet for olje- og gassvirksomhet. Fraflytting ble til vekst og optimismen kom tilbake. Hammerfest livnet til da Melkeøya ble bygd opp, og bare de ti siste årene har byens innbyggertall vokst fra 9000 til 10500! Verdens nordligste by kan virkelig se lyst på livet. Den er blitt mulighetenes by, ifølge administrerende direktør ved Polarbase AS, Ketil Holmgren.

- Vi er vitne til at tyngdepunktet i norsk petroleumsvirksomhet flyttes nordover, noen mener til og med at Hammerfest kan bli et nytt Stavanger.

Polarbase er motoren

– Det startet med Snøhvit, så kom Goliat og på sikt er feltene Johan Castberg, Ghota og Whisting lovende. Vi er vitne til at tyngdepunktet i norsk petroleumsvirksomhet flyttes nordover, noen mener til og med at Hammerfest kan bli et nytt Stavanger. Barentshavet er blitt mulighetenes hav for Hammerfest, optimismen er til å ta og føle på. Og motoren i utviklingen er Polarbase, Barentshavets hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet, som er etablert i Rypefjord, 5 kilometer fra byens sentrum. Det er her leverandørindustrien etablerer seg, herfra alle installasjoner ute i havet får nødvendige forsyninger, og noen av Norges største subsea-installasjoner blir håndtert fra, sier Holmgren.

Kraftsenter i Finnmark

Det som var 60 mål i 2005, er nå et område på 460 mål med 35 000m2 bygningsmasse, og et kraftsenter i Finnmark med variert industri og annen næringsvirksomhet. Før Snøhvit kom, jobbet en håndfull mennesker på Polarbase. Nå har selskapet 50 ansatte og er i sterk vekst. Cirka 30 bedrifter tilknyttet olje- og gassindustrien holder til i næringsklyngen her ute med 150 arbeidsplasser, og totalt er 80 bedrifter etablert i Hammerfest de siste årene.

Infrastruktur må på plass

– Vi opplever at de unge ikke lenger flytter ut, befolkningsveksten skjer takket være mennesker i aldersgruppen 25 og 40 år. Men veksten krever også at sentrale myndigheter sørger for at infrastrukturen kommer på plass. En ny flyplass er en forutsetning for videre vekst, dagens flyplass har betydelige begrensninger.

- Sentrum av byen renoveres, det er ledige barnehageplasser, byen forskjønnes og kommunale tjenester blir generelt bedre.

Utbedring av vei og energinettet er en forutsetning, installasjonene i olje- og gassindustrien krever mye kraft. Beslutningene er tatt, men ting tar tid, sier Holmgren og retter samtidig en henvendelse til myndighetene om at det må være konkurranse på like vilkår, så offentlige tilskuddsordninger ikke bidrar til konkurransevridning.

Kommunalt oppsving

Konsekvensen av ”boomen” er selvsagt at kommunens økonomi er blitt betraktelig bedre, og en storstilt utbygging og renovering av skoler har fulgt i kjølvannet. Sentrum av byen renoveres, det er ledige barnehageplasser, byen forskjønnes og kommunale tjenester blir generelt bedre. Bybildet er preget av kraner, byggeplasser og boligkomplekser, stadig nye investorer viser interesse for petroleumshovedstaden i Nord-Norge. Det er lett å høre og se at miljøet er internasjonalt, byen er kjent for å mestre integrering av innvandrere på en god måte. Men først og fremst er Hammerfest porten til det svarte gullet i Barentshavet, og mye tyder på at denne boomen bare vil fortsette.