FAKTA

  • Ofotbanen er kåret til en av Europas vakreste togreiser og nå har reiselivet i Narvikregionen fått med seg Innovasjon Norge på å gjøre Ofotbanen og området rundt den til et førsteklasses reiselivsprodukt. Visit Narvik, med støtte fra Innovasjon Norge, kjøper daglig faste plasser på Ofotbanens ordinære persontog. På den måten tar ikke turistsatsingen opp ekstra kapasitet på den tett trafikkerte banen.
  • I 2011 kom Narvikfjellet på andreplass på VGs kåring over Norges beste anlegg for løssnøkjøring. Dagnes Næringsliv vurderte utsikten fra toppen som «en av Norges beste».
  • I 2011 overtok Narvikgården alt areal i fjellet og har kommet godt i gang med reguleringsarbeidet. Arbeidet ble finansiert av Narvik kommune, Narvikgården, Sparebanken Narvik, Nordlandsbanken, Ofoten Sparebank og LKAB. Målet var å klargjøre fjellet for utvikling og derigjennom gjøre Narvikfjellet så salgbart at investorer tør å satse i Narvik.
  • I dag eies Narvikfjellet Eiendom av Forte Narvik og Narvikgården. Narvikfjellet Eiendom eier all grunn (4000 dekar) og vil stå for videre utbygging herunder nye heiser, sentrumsbygg, bolig og hyttetomter. Narvikfjellet as står for drift, salg og markedsføring.
  • Narvik Reiselivsutvikling ble etablert i 2012. Den uttalte målsetningen er å få på plass «en helhetlig planlegging og satsing på reiseliv i Narvikregionen».
  • Narvikregionen omfatter kommunene Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes og Ballangen.

– Dette kan bli et av de bedre anleggene i Skandinavia, sier Harald Kuraas, leder for Narvikfjellet as.

Han skuer utover byen han elsker. I løpet av sommeren har fire tusen dekar med eiendommer i Narvikfjellet blitt samlet under én eier, Narvikfjellet Eiendom AS. Det markerer starten på en massiv reiselivssatsing i Narvik.

Våren 2013 presenterte Narvik Reiselivsutvikling (NRU) planer for satsing på alpint, cruise og tog. Med støtte fra Innovasjon Norge og egenfinansiering via kapitalsterke selskaper skal NRU utvikle det som skal bli «Europas mest urbane skianlegg». På samme tid vurderer Narvik Havn å etablere en egen cruisehavn i gangavstand fra sentrum, som vil forsyne Ofotbanen med «opplevelsesturister».

– Dette vil bidra med vekst i nord, forklarer Kuraas. – For vår del snakker vi om et betydelig investeringsprogram på mer enn to hundre millioner kroner. Vi tror det vil gi en rekke ringvirkninger, både på kort og lang sikt.

Utvidet appell

Narvikfjellet er lenge blitt hyllet av skimagasiner. Tilgjengelighet, sikre snøforhold, utsikt og offpist-kjøring i verdensklasse, er noen av stikkordene. Nå skal fjellet også gjøres tilgjengelig for større målgrupper og andre aktiviteter. Senest i august ble Norgescup i sykling arrangert der.

– Det skal bli et helårsanlegg med gondolbane, camping- og turmuligheter, sier Kuraas.

Forprosjektet, som ble støttet av Innovasjon Norge, er nå ferdigstilt. For tiden pågår dessuten et reguleringsarbeid i fjellet som vil ende opp som et av Nord-Norges største eiendomsprosjekter med 60-80 boligtomter og flere hundre hyttetomter. Kuraas kaller det en «lykkelig utgang».

– De første investeringsmidlene er nå på plass. Fase én av utbyggingen, med en kostnadsramme på 65 millioner, er godkjent. Femårsplanen er at det hele kulminerer i en byheis som begynner helt nede i sentrum. Det er den store visjonen.

Utnytte samspillet

Visjonen inngår i et større samfunnsperspektiv. Menon gjennomførte i fjor en analyse av nærings-, sysselsettings- og skattevirkninger av reiselivet i Narvik. Den viser at reiselivsnæringen står for 33 prosent av verdiskapingen i byen. Turistene legger dessuten igjen penger i handel og andre tjenesteytende næringer. Menon sine beregninger viser at det reiselivsrelaterte konsumet i Narvik totalt sett ligger på om lag 170 millioner kroner. Dette legger grunnlaget for rundt 190 arbeidsplasser.

– På den ene siden handler det om å tilby gode produkter til ulike kundegrupper gjennom hele året, sier Kuraas, som også er engasjert i destinasjons- og tilretteleggingsselskapet Visit Narvik.

– Men det handler også om samspillet mellom reiseliv og andre næringer. Vi ønsker å utnytte samspillet best mulig. Slik sikrer vi en samlet organisering som gir effektivitet og markedskraft. Reiselivsnæringen kan ikke flyttes, men har sine forutsetninger i det lokale.