Av Tord Lien, regiondirektør for NHO i Trøndelag

En av de store styrkene i det trønderske næringslivet er den store bredden vi har. Olje- og gass er en av de viktige næringene i Trøndelag. Denne næringen sørger for en betydelig aktivitet både for de store mekaniske verkene i Verdal og på Orkanger, men også for hele underskogen av mindre underleverandører som leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen.

Takket være skogbruksnæringen produserer vi mye avispapir, noe selger vi i Norge, men det aller meste eksporteres til Tyskland og Storbritannia. Havbruk er en annen stor og viktig næring, det samme er mineralutvinning av kalk og silisiumproduksjon.

Reise, bygg og forskning

Vi har også et reiseliv som gjør det veldig godt, og hvor vi ser vekst, spesielt i Trondheim og på Røros. Den aller største næringen er nok bygg- og anleggsnæringen. Den gjør det også godt, og det er bra, for denne næringen er avhengig av at de andre bransjene opplever vekst og vil investere.

Vi har også forskningsmiljøer som det er viktig å nevne når vi snakker om Trøndelag. Både Sintef og NTNU representerer noen av de aller mest kompetente forskningsinstitusjonene i hele Europa. Den tette tilknytningen som mange av bedriftene i Trøndelag har med forskningsmiljøene, bidrar til å skaffe hele regionen vår viktige fortrinn. Det er akkurat den store bredden som er så spesiell for Trøndelag. Vi har mange ben å stå på. Det gjør oss mindre sårbare mot endringer i de globale markedene.

Et fylke med mye aktivitet

Aktiviteten er stor i fylket vårt. På Kyrksæterøra investeres det nesten en milliard kroner i ny smelteverkskapasitet. På Fosen Yards holder de på å bygge et stort offshore havbruksanlegg, og gigantutbyggingen av Fosen Vind er kanskje den største kraftutbyggingen i norsk historie noen sinne.

I mange år lå Trøndelag etter når det kom til samferdsel og utbygging av nye veier. Nå er det store ting på gang. Det bygges ut betydelig både nord og sør for Trondheim. Dette er veldig viktig, og vil sørge for at vi knytter arbeidsmarkedene sammen på en mye bedre måte. At E6 rustes opp er med på å legge forholdene til rette for fortsatt vekst i hele regionen. Vi får kampflybase på Ørlandet. Akkurat nå er dette prosjektet viktigst for byggenæringen, men når basen kommer i drift vil den også bli viktig for våre medlemsbedrifter som vil oppleve ny etterspørsel etter varer og tjenester.

NTNU har også store planer. De skal samlokalisere all virksomheten sin i Trondheim til en felles campus som er lokalisert til Gløshaugen sør for sentrum. Vi håper også NTNU og Sintef får midler til et nytt norsk harvromslaboratorium. Dette er bare noen eksempler, men de viser at det er veldig mye som skjer i vår landsdel.

Tror på fortsatt vekst

Den største utfordringen i dag er at vi har for mange oppgaver, og for få trøndere. Arbeidsledigheten er på bare to prosent, det er en viktig grunn til at vi opplever en bred kompetansemangel i Trøndelag akkurat nå.

Jeg følger også veldig nøye med på hva som skjer innen internasjonal handel. Trendene beveger seg litt i retning av isolasjon, nasjonalisme og proteksjonisme, det kan skade internasjonal handel og skade Norge. At EØS-avtalen stadig snakkes ned liker jeg heller ikke. Vi må ikke undergrave en så viktig avtale. Den gir Norge fri tilgang til et marked med mer enn 500 millioner innbyggere. Veldig mye av det vi produserer i Trøndelag eksporterer vi til Europa, derfor er det viktig at denne handelen fortsetter.

Hvis vi fortsatt får tilgang til markedene og klarer å skaffe enda flere kompetente personer som kan  utføre jobbene, mener jeg at den positive trenden med økt vekst som vi ser i dag vil fortsette i Trøndelag.