- Vi har jobbet lenge for å bli Norges teknologihovedstad. Det er ikke tilfeldig siden vi har NTNU med sin teknologiprofil lokalisert her, det er også SINTEF som er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. På grunn av disse tunge institusjonene har vi sett mye knoppskyting i form av nyetablerte teknologibedrifter i vår region. Denne utviklingen følger vi nøye med på, sier Berit Rian som er administrerende direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Rian sikter til den årlige Impelloanalysen som kartlegger alle teknologiselskaper i Trondheimregionen, som består av Trondheim kommune og de åtte nærmeste kommunene. Rapporten viser både status og utviklingstrekkene i regionen som for eksempel antall nyetableringer, antall ansatte og selskapenes økonomi.

- Impelloanalysen har blitt gitt ut i mange år, og derfor var den fin å bruke som grunnlag for å sette noen konkrete mål for teknologihovedstaden, og det har vi gjort, fortsetter Rian.

1 000 selskaper 20 000 ansatte

Målet de satte seg for en del år tilbake var å ha 1 000 teknologiselskaper og 20 000 ansatte innen 2025. Dette er en omforent målsetning som det er enighet om både fra kommunenes side og fra næringslivet.

- I 2017 hadde vi cirka 12 000 ansatte fordelt på 675 selskaper. Årlig tilvekst av nye teknologiselskaper i regionen varierer, men har ligget et sted mellom 40 og 80 hvert år. Derfor har vi god grunn til å tro at vi klarer å nå det målet, men vi trenger også vekst i de eksisterende bedriftene for å klare sysselsettingsmålet, sier direktøren.

- For mange av de nystartede bedriftene er småbedrifter med kanskje bare én eller en håndfull ansatte, tilføyer hun.

Næringsforeningen har opprettet et eget fagråd som skal jobbe med kommersialisering av teknologi og som har iverksatt ulike tiltak for å nå målene. Regionrådet som består av Trondheim og de åtte kommunene arbeider ut fra en felles strategisk næringsplan som har det samme målet.

Stor bredde

Mens man andre steder ofte satser innen bestemte sektorer, er fremveksten av teknologiselskaper i Trondheimsregionen bransjeuavhengig.

- Det vi har vært veldig gode på er å ta i bruk ny teknologi uavhengig av bransje. Derfor kan veksten i nye selskaper like gjerne komme innen IKT, helse eller havbruk som innen spillteknologi eller olje og gass. Vår rolle nå er å hjelpe de nye til å komme i gang og de eksisterende bedriftene til å vokse. Vi nærmer oss målet, og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å nå det, sier Rian til slutt.