- Tromsø Havn er kommunens redskap for utvikling av den maritime aktiviteten, og flest skipsanløp i havna er av fiskefartøyer hvor vi har rundt 3000 anløp i året. Det er den maritime næringsutviklingen som driver aktiviteten hvor også godstransport og cruise utgjør viktig trafikk for oss, sier Halvar Pettersen, som er havnedirektør i Tromsø.

Tromsø Havn har sterkest fokus på de fire segmentene fiskeri, energi, reiseliv og logistikk, men er også en aktiv pådriver for utviklingen av den maritime næringsutviklingen i hele Tromsøregionen i samarbeid med Troms Fylkeskommune. En viktig del av oppgavene er å hele tiden tilrettelegge og utvikle infrastruktur for den maritime virksomheten.

Ny passasjerterminal

På Prostneset i Tromsø sentrum bygges det en stor ny havneterminal som består av havneterminalen, samt to kontor- og forretningsbygg. Nye uterom er også en del av prosjektet. Når den nye terminalen på 13 000 kvadratmeter etter planen står ferdig i februar 2018, vil den betjene cirka 1,2 millioner mennesker årlig. I tillegg til å være terminal for Hurtigruten, hurtigbåter og cruiseskip, skal den også betjene langdistansebusser og flybusser.   

- I den nye terminalen skal vi både ha tilbud til de reisende, men også attraksjoner som byens befolkning kan benytte seg av, det kan for eksempel være restauranter eller andre typer serveringssteder. Vi har som mål å gi de reisende de samme tilbudene som de forventer å finne på moderne flyplasser. Både hurtigbåtpassasjerer og de som skal reise med Hurtigruten har vært nødt til å stå på kaia og vente på båten, så dette blir en vesentlig forbedring som vi ser frem imot, avslutter havnedirektøren.