- Tromsø er den største byen i Nord-Norge, en spennende by hvor det stadig skapes nye ting over og under radaren. De statlige arbeidsplassene har vært viktige for utvikling av byen, ikke minst fordi dette ofte er kunnskapsbaserte arbeidsplasser som driver frem forskning og utvikling. I denne sammenhengen er institusjoner som sykehuset og universitetet spesielt viktige. Vi har også sett en stor vekst i reiselivet de siste 10 årene hvor nordlysturismen har tatt av om vinteren og også merket vekst på grunn av at krona har svekket seg, det har gitt økt tilstrømming av turister. Ellers har det vært gode tider i sjømatnæringen, hvor godt fiske av hvit fisk og gode priser både på hvit fisk og oppdrettslaks også har bidratt til å skape vekst, sier næringssjef i Tromsø kommune, Magne Amundsen.

Vil innta rollen som arktisk hovedstad

I Tromsø arbeider de nå målrettet for å ta posisjonen som den arktiske hovedstaden. De har allerede mye arktisk kompetanse i mange ulike fagmiljøer, nå er planen å bli et kraftsentrum for å tiltrekke seg enda mer kompetanse.

- Vi har viktige institusjoner som bygger oppunder de arktiske tradisjonene. I denne sammenhengen er Norsk Polarinstitutt og ikke minst universitetet sentrale aktører. Universitetet har forøvrig byttet navn, og heter nå Norges arktiske universitet. I tillegg ligger Arktisk Råd i Tromsø og nå arbeider vi videre med å utvikle en profil som skal gjøre Tromsø interessant i resten av verden. Arktisk hovedstad gir oss en posisjon som gjør at oss i stand til å påta oss enda flere nasjonale oppgaver på vegne av Norge og ikke minst kan vi drive næringsutvikling, for eksempel via knoppskyting fra den arktiske forskningen, sier næringssjefen.

Han påpeker at det ligger store muligheter i hvordan vi kan dra nytte av det norske havrommet i fremtiden. Enten det er innen områder som utnyttelse av nye biomarine ressurser, fiske og fangst, havenergi, olje og gass, oppdrett, skipsteknologi eller subsea, vil helt sikkert Tromsø med sine fagmiljøer og beliggenhet i Arktis finne spennende muligheter som vil gi byen ytterligere vekst også på dette området.