– Strategien fra jeg startet selskapet har hele tiden vært at vi skulle være en kompetansekrevende arbeidsplass, forteller Hans-Peder Olsen, som nå er forretningsutvikler i Noweco/Force.

Han forteller at kompetansehevingen har skjedd ved hjelp av intern opplæring, men spesielt viktig for utviklingen var samarbeidet med Force Technology som ny strategisk partner i 2008. Det ga nemlig Noweco tilgang til ny kompetanse innenfor områder som de ikke hadde hatt kompetanse på tidligere. Morselskapet er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje og gass, men også til landbasert industri, og de har mer enn 20 års erfaring fra olje- og gassektoren. Dette strategiske samarbeidet har derfor hatt svært mye å si for utviklingen av Noweco og den kompetansen de har opparbeidet i selskapet.

I dag er virksomheten betydelig utvidet til områder som avansert ikke-destruktiv testing, ulike strukturberegninger, materialverifikasjon og engineering. Slikt krever kompetanse.

Vekstambisjoner

I dag har Noweco med sine 25 ansatte kontorer i Harstad, Tromsø og Hammerfest. Selskapet har en uttalt ambisjon om å vokse, og de innser at det vil kreve at de kan tilby nye tjenester innen strukturberegning og marine operasjoner. Det betyr også behov for ytterligere kompetanse.

– Vi rekrutterer på flere måter, blant annet ved å få folk til å flytte på seg internt i konsernet. Da får vi bygd opp bredden i selskapets kompetanse, så nå utvider vi virksomheten både i Harstad og i Hammerfest for å møte de kravene som blir stilt til oss, noe som er helt avgjørende for at vi skal utvikle oss som selskap, sier Olsen.