Silje Ingebrigtsen

Kvalitetsleder Alta Kraftlag, Ambassadør kull I

«Jeg håper at vi fremover klarer å dra nytte av de naturgitte fordelene våre i større grad og skape bærekraftig vekst innen kraftproduksjon, reiseliv og havbruk.»

Marlene Jordbru

Prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, ambassadør kull II

«Den største utfordringen for nordnorsk næringsliv i årene fremover tror jeg vil være tilgangen til relevant og kompetent arbeidskraft.»

Espen Renø Svendsen

Kreativ leder i Bladet Nordlys, Ambassadør Kull III

«Vi må ta grep selv, slik at vi styrer vår egen utvikling i større grad. Vi er ikke mer spesielle enn at vi påvirkes av de samme trendene som alle andre påvirkes av; globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendring.»