Teknoparken er således et uavhengig tilbud for alle typer av foretak med behov for et sterkt faglig miljø, samt andre aktører og gründere innen teknologibaserte områder.

Teknoparken Helgeland har i løpet av kort tid bygget et miljø for kompetent og utviklende samarbeid med tverrfaglige koplinger, og i dag består miljøet rundt Teknoparken Helgeland av en rekke aktiviteter og foretaksomheter innenfor et bredt spekter av kompetanse.

- Vi må ha tydelig fokus på innovasjon og knoppskyting i det eksisterende næringsliv, da det er størst potensial for fremgang der man knytter sammen aktører med forskjellige fagområder for å skape vekst, sier daglig leder Sten Magne Hansen.

- Nyskapning i mange foretak er nødvendig for å øke lønnsomheten og omstillingsevnen. Derfor trenger vi dyktige gründere som starter nye og profitable virksomheter, sier han.

Målrettet samarbeid

- Teknoparken skal være en plattform for det originale og unike gründer- og entreprenørmiljøet, og dette skal vi bygge videre på gjennom målrettet samarbeid, der ringvirkninger og synergier, gir ny konkurransekraft. Gode ideer skaper substans og setter i gang prosesser som kan gi uante muligheter fremover i tid, sier Hansen.

Teknoparken Helgeland samarbeider med flere regionale aktører innenfor næring, og har i dag kontorer i Mosjøen, Mo i Rana og Hattfjelldal. Teknoparken bistår med kontorplass ved lokasjonene. Man har også opprettet et datterselskapet, Væxt AS, som er et kontorfellesskapet/co-workingspace. VÆXT skal være en arena for nettverksbygging, delekultur og sosialisering i et inspirerende gründermiljø. Teknoparken Helgeland tar på seg rollen som en regional innovativ og moderne inspirator/veileder for gründere og nyetablerere.