– I 2007 skjedde det store skillet da vi ble landsdekkende og skulle ut på markedet og krige med de store aktørene som Fjordkraft, Hafslund Strøm og NorgesEnergi. Det første vi gjorde var å automatisere bestillingstjenesten for kundene våre, slik at man kunne bestille strøm på nett. Det hadde vi ikke hatt mulighet til tidligere, sier markedssjef Frank Sundermeier i Kraftinor.

App-suksess

Som det første kraftselskapet i Norge, fikk Kraftinor laget en egen mobilapp i 2010. – Vi var først ute i energibransjen med å lage en mobil-app for iOS og Android som viste faktura-, forbruks- og kostnadsoversikt. I tillegg kunne man legge inn måleravlesningen via mobilappen. Den gir også tilgang til strømavtalen via mobilen, slik at man har full oversikt over avtaletider, priser og slike ting, forklarer Sundermeier. Kraftinor fi kk ganske god mediedekning og merket ekstra tils- trømning av kunder etter at de lanserte appen. Nå har de også videreutviklet måten som de selger strøm på, slik at enkelte strømpro- dukter bare kan bestilles via appen. I dag benyttes den av cirka 7000 kunder.

Kraft til idretten

Det nyeste grepet for å selge strøm og få flere kunder, gjøres i samarbeid med idretten. – Vi tok kontakt med ulike idrettslag og så på hvordan vi kunne bidra til å gi klubbene mer stabile inntekter samtidig som vi fikk flere kunder og økt salg. Løsningen ble at medlemmer, foreldre og supportere i idrettslag formidler strømsalg for oss. Til gjengjeld får klubben ett øre for hver kilowattime, sier Sundermeier. 

Tanken er at for eksempel foreldre i idrettsklubber sprer strømbudskapet gjennom Facebook, Twitter eller andre sosiale medier, og således tilfører inntekter til klubben.

– Det fungerer slik at når du går inn for å bestille idrettsstrøm på nett, merker du av for hvilken klubb du ønsker å støtte. En gang i året tar vi ut en statistikk som viser hvor mye strøm de aktuelle kundene har brukt og overfører beløpet som klubben skal ha. Hvis en klubb klarer å skaffe 500 abonnenter, vil det tilfalle klubben rundt hundre tusen kroner, sier Sundermeier. Prosjektet er helt i startfasen, og foreløpig arbeider Kraftinor med pilotprosjekter sammen med blant annet Heming IL, Asker Skiklubb, Morild IL og noen til, men målet er knytte til seg idrettslag og klubber over hele landet