Hvordan har denne lille kommunen som for bare 10 år siden slet med fraflytting og høy gjennomsnittsalder på befolkningen klart å snu trenden?

Satsing i Sandnessjøen

Vi opplever betydelig aktivitet i Nord Norge generelt og Alstahaug er i så måte ikke noe unntak, forteller Arne Aune, administrerende direktør i Bolt Construction. Han forteller at kommunen i spesielt stor grad har nytt godt av alt som har skjedd med olje- og gassaktiviteten i landsdelen.

"Utviklingen av offshoreindustrien har skapt betydelige ringvirkninger for mange landbaserte virksomheter."

Dette vil faktisk ta seg opp ytterligere fremover, fortsetter han, - 2014 har vært preget av noe lavere aktivitet på basene enn foregående år, men det vil ta seg opp allerede til neste år og enda mer når Åsta Hansteen skal settes i drift.

Ringvirkninger til land

Men det er ikke bare til havs at ting er i endring. - Utviklingen av offshoreindustrien har skapt betydelige ringvirkninger for mange landbaserte virksomheter forklarer Aune.

- Flere felter i drift genererer spin-off aktiviteter på land. Når en får flere felt i drift når man en kritisk masse som gjør at det blir fornuftig å gjøre ting lokalt fremfor å transportere over store avstander. Et godt eksempel på dette er Statoil og BP som investerer i ny subseabase i Sandnessjøen som skal støtte virksomheten utenfor Helgeland. Et annet godt eksempel er de betydelige aktivitetene som er utviklet i regi av Aker Solutions, både innenfor ingeniørfag og fabrikasjon.

Henter kompetansen hjem

Subseanæringen er en høyteknologisk bransje som på mange områder stiller særlige krav til kompetanse. Dette genererer spennende jobbmuligheter framover, som allerede har vist seg ved at flere unge og nyutdannede flytter tilbake.

Aune kommer selv opprinnelig fra området men flyttet først tilbake for to år siden.

- For min del var det muligheten til å være med å utvikle BOLT til et ledende entreprenørselskap i Nord Norge som fristet. Timingen var riktig, landsdelen var preget av god aktivitet og fremtidstro, og vi så at denne positive trenden ville fortsette.

"Det er åpenbart at flere og flere ungdommer ser muligheter på Helgeland og i Nord Norge."

Det var derfor grunnlag for å satse på å utvikle et større entreprenørselskap med base på Helgeland.  Siden 2012 har BOLT vokst til å bli den nest største bygg-entreprenøren i Nord-Norge dersom en legger Nord Norsk eierskap til grunn, forteller Aune.

- Det er åpenbart at flere og flere ungdommer ser muligheter på Helgeland og i Nord Norge.  Tilvekst av kompetansearbeidsplasser, som også BOLT tilbyr, gir muligheter til ungdom, som reiser bort for å ta utdannelse, til å komme tilbake til spennende jobbmuligheter i landsdelen.

Kompetansen krever kulturtilbud

Aune forteller også om hvorfor det både er gledelig og viktig at kommunen investerer i kulturtilbudet. - Det er mye på gang, det bygges blant annet et nytt og flott kulturhus og badeland i Sandnessjøen. De som har studert eller jobbet i de større byene er vant med et godt kulturtilbud, som vi også må ha for å være attraktive.

"Jeg tror vi bare har bare sett begynnelsen på oljeeventyret i nord."

Private investorer jobber i tillegg med planer for bygging av et nytt og større kjøpesenter i Sandnessjøen, som også er et viktig steg i utviklingen av byen og regionen. I tillegg har byen fått betydelig utvidet hotell og konferansetilbud i løpet av 2014.

Bare begynnelsen

- Jeg tror vi bare har bare sett begynnelsen på oljeeventyret i nord, bryter Aune ut på spørsmål om hva som ligger i fremtiden. Etter hvert vil vi se enda flere felt i drift, som igjen vil skape positive ringvirkninger for næringslivet i landsdelen. I tillegg har Nord Norge en godt utviklet marin sektor med stort potensial for ytterligere vekst og utvikling. På Helgeland representerer Mo Industripark et stort antall kompetansebedrifter som alene, eller gjennom samarbeid med andre, vil ha gode utviklingsmuligheter i årene som kommer, sier Aune.