- Bergindustrien tilbyr langsiktige, private og offentlige, kompetansekrevende industriplasser i distriktene. Bransjen har vært mindre attraktiv som investeringsobjekt i det siste på grunn av lave råvarepriser, men de nye prosjektene er både bærekraftige og fremtidsrettet i drift. Norge har en mulighet for å lete mer, og da ville det være fint om regjeringen stimulerte til leting etter mineraler, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i bransjeforeningen Norsk Bergindustri.

Leting

Lave mineralpriser betød konkurs for jernmalmproduksjonen til Syd Varanger Grube, men det er ikke bare mørkt, Rana Gruber har klart seg.

- Finland og Sverige rangeres på verdenstoppen på mineralutvinning med 100 prosent av geologiske mineraler kartlagt, mot Norges tolv prosent. Krisen i oljebransjen burde gi rom for mer leting etter mineraler, og Nord-Norge er den mest spennende landsdelen, sier hun.

Gammelsæter forteller at Norge er verdensledende på industrimineraler som kalk, olivin, nefelinsyenitt og flere mineraler som brukes i glass, porselen, ildfaste ting og så videre. To store gruveprosjekter er på vent i Nord-Norge. Det er kobber i Nussir-gruven i Kvalsund kommune og kvartssulfat i Nasafjell i Rana.

Det grønne skiftet

Framtidig mineralutvinning er viktig på grunn av det enorme behovet verden har. Mineralene finnes i for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, boliger, ledninger, vindmøller, hybridbiler og batterier.

- Næringa synes at det går for seint med saksbehandlinga av søknader om å få sette i gang gruver. Miljøbevegelsen sier det går seint fordi bedriftene planlegger inngrep og utslipp som er svært skadelige for natur og andre næringer. Som regel tar det 15-20 år fra funn til drift, sier hun.