På fagskolen har man lang tradisjon for å utdanne folk til arbeid på havet. Nordkapp maritime fagskole utdanner blant annet nautikere, styrmenn og kapteiner, og nå har de dessuten startet et kommersielt treningssenter. I fjor høst dro de i havn en 7-årig kontrakt for oljeselskapet ENI, som er operatør sammen med Statoil på Goliatfeltet.

- Kontrakten er en stor anerkjennelse av kompetansen og treningssenteret vi har bygget opp her i de arktiske strøkene. Vi kan dette, fordi vi jobber med det daglig. Vi konkurrerte internasjonalt om dette anbudet, og vi vant først og fremst på kvaliteten og gjennomføringsevnen, sier John Arne Andersen, rektor ved fagskolen.

Tre kurs

De har utviklet tre ulike kurs som fagfolk skal ha gjennomført før de begynner å jobbe på feltet.

- Det ene kurset gir trening i å benytte moderne teknikk til å detektere olje på havet ved bruk av oljevarslende radar, og SECurus infrarød sensor som bekrefter oljeutslippet. Det andre kurset går på sikkerheten rundt installasjonene på feltet, nødslep av fartøyer; hvis noe skjer under lasting, eller det kommer andre skip som truer plattformen så må standbyfartøyene vite hvordan de griper inn. Det tredje kurset går på samhandling og samarbeid mellom skip og plattform, og har med alt det arbeidet som skal gjøres når tankbåten skal hente oljen.

Overvåking og oppsamling av olje i mørket er krevende. Nordkapp maritime fagskole har simulatorer hvor det er mulig å simulere både utslipp og oppsamling av olje under krevende forhold. Dette er spesielt viktig i nordområdene, hvor det er lite dagslys om vinteren. Det er også viktig med tanke på all fremtidig utvinning i nordområdene, hvor også klima forholdene er utfordrende, fortsetter Andersen.

- Sett i et miljøperspektiv så handler dette også om å forebygge. Mannskapet og operatørene får trent, sånn at de er godt forberedt dersom det skulle oppstå en situasjon som kan true miljøet.

Første kurs avholdes i løpet av mars

- Vi får et internasjonalt klassifiseringsselskap, DNV-GL, til å godkjenne oss og kursene. Deretter vil vi gjennomføre flere kurser per år med 8 – 12 deltakere på hvert kurs. Dette er et langsiktig arbeid om å bli et internasjonalt senter for opplæring, beredskap og sikkerhet for polare områder. Vi er blitt veldig gode på opplæring, og det er derfor vi får disse kursene, avslutter Andersen.