Av Ole-Jonny Korsgaard, direktør i Harstadregionens Næringsforening

Velfungerende infrastruktur er helt avgjørende for næringsutvikling og økt bosetning. Her står Hålogalandsregionen foran investeringer på over 20 milliarder. Den nye Hålogalandsveien vil knytte regionen bedre sammen med Lofoten og Vesterålen. I kjernen av dette området bygges Evenes flyplass opp, både militært og sivilt. Fremtiden vil vise at de mest attraktive direkterutene ut i verden fra Nord-Norge går fra Evenes Lufthavn.

Gir store muligheter

På tross av stor satsing innen veiutbyggingen er det likevel en kritisk mangel i veiutbyggingen: RV83 fra Tjeldsund bru til Harstad. Denne strekning er den mest ulykkesbelastede i regionen. Regionale og nasjonale politikere bør ta umiddelbare grep og gi utbedringer av denne strekningen høy prioritet.  

Satsningen på infrastruktur gir også andre store muligheter. Forsvarets oppbygging på Evenes vil tilføre cirka 700 nye stillinger. Kombinert med annen satsning i området som hotell og ny næringsvirksomhet, snakker vi om rundt 1000 nye arbeidsplasser. Denne veksten vil skape nødvendige og spennende muligheter hva gjelder eksisterende næringer og nye næringer med bakgrunn i entreprenørskap og innovasjon.  

Næringer i vekst

Laksenæringen er og vil være en av våre viktigste eksportører i fremtiden. Hvis veksten blir slik det snakkes om, vil Evenes også i denne forbindelse bli svært viktig. Direkteflyvinger med cargo til Asia vil være med på å ta næringen til nye høyder.

Arctic Race of Norway har vært og er en helt fantastisk markedskanal for Nord Norge og norsk reiseliv. Det har aldri tidligere vært vist så mye fine bilder av landet vårt i så mange kanaler, og reiselivsnæringen har fått enorm drahjelp. Et mulig Alpint-VM i Narvik i 2025 vil bli en lignende mulighet til å presentere landsdelen i vinterdrakt. Hele Nord-Norge heier på Narvik og deres søknad. Dette vil bli det tøffeste alpint-arrangementet «ever»!