NESO er et samarbeidsselskap for entreprenører i Nord- Norge. Adm. dir. i NESO, Ruben Jensen, forteller at de er helt avhengige av et samarbeid for å overleve.

- Konkurransen fra store, utenlandske selskaper er skarp, så alle de mindre selskapene er helt nødt til å samarbeide for å stå i den konkurransen. Vi mener at vi hevder oss bra, vi er en sterk aktør. De store selskapene har problemer med å etablere seg fast i landsdelen, og det mener vi skyldes at vi er såpass konkurransedyktige.

Et speilbilde

Nord- Norge har lenge slitt med et imageproblem; folk i sør har sett på landsdelen som et subsidiestrøk. Nå vil dette kanskje endre seg, for pilene peker oppover for utviklingen i nord, noe de har gjort en god stund.

- De gode tidene i vår bransje er et speilbilde på helsetilstanden i landsdelen. Det er en god fart i næringslivet, vi ser en høy investeringsvilje, og vi ser dette innenfor flere næringer. I årene frem til 2022 skal det investeres over 300 milliarder kroner i blant annet infrastruktur, næringsbygg og olje og gass, så vi ser veldig lyst på fremtiden her oppe. Nordområdet flyttes dessuten stadig lenger nord- og østover, noe som forhåpentligvis vil gi store ringvirkninger for hele denne delen av landet.

Landsdelen lever til en stor grad av eksport av ulike produkter, og får dermed drahjelp av en lav kronekurs.

- Det meste vi produserer her oppe går jo til eksport, blant annet produkter av sjømat, olje, gass og mineraler, så lav krone er gode nyheter for oss. Den har også ført til at nordlysturismen blomstrer for tiden.

Satser på ungdommen

Økt aktivitet betyr økt befolkning, og flere arbeidsplasser. De 109 selskapene som utgjør NESO investerer også i utdanning; de har sju egenutviklede skoler hvor de utdanner arbeidskraft helt fra begynnelsen som ufaglært opp til topplederstillinger. De har blant annet en egen, nasjonal videregående skole. Her tar de inn ungdommer fra hele landet som er ferdige med ti års skolegang, og som ønsker noe annet enn den tradisjonelle videregående utdanningen.

- Vi tar inn lærlinger og gir dem en samlingsbasert utdanning, litt som det var i gamle dager hvor de gikk i lære. Dette er ungdom som har lyst til å jobbe på bygg og anlegg, som her får praktisk erfaring i tillegg til undervisning. De jobber ute i ulike bedrifter, og når de så kommer på skolebenken og får teorien, så ser de den praktiske bruken av den. De får en knagg å henge teorien på, noe som fungerer utrolig bra; vi har nesten ikke frafall, og vi kan vise til oppsiktsvekkende resultater.

Vi har et snitt på 5,7 i karakter, så vi ligger helt opptil det resultatet det er mulig å oppnå. Ungdommene slipper studielån, de tjener penger fra dag én, og de får reise og bli kjent med andre ungdommer fra hele landet. Vi trenger flere fagfolk til vår bransje, det var derfor vi startet denne skolen for over fem år siden, og vi er strålende fornøyd med det, avslutter Jensen.