NCE Aquatech Cluster er en helt ny næringsklynge som hadde oppstart nå i januar. Over 100 partnere fra hele landet samarbeider om utvikling av ny norsk teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt.

FN's organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet at verdens oppdrettsproduksjon må fordobles frem mot 2050. Denne produksjonsøkningen vil ikke skje i brakkvann eller ferskvann, men innenfor landbasert og framfor alt marint oppdrett slik vi kjenner det her hjemme. Norsk erfaring, kompetanse og teknologi vil bli etterspurt globalt for å oppnå dette. Noe som representerer en unik mulighet for norsk leverandørindustri, sier styreleder i NCE Aquatech, Karl Almås.

For NCE Aquatech er teknologi til lakseoppdrett det viktigste satsningsområdet, men i fremtiden kan det like gjerne være teknologi i til oppdrett av andre fiskearter eller teknologi som skal benyttes for eksempel ved dyrking av tang og tare.

Økt produksjon i Norge, nye markedsmuligheter globalt

Produksjon av laks i Norge har stagnert siden 2012 og ny teknologi og løsninger vil være viktig for igjen kunne øke produksjonen.

- Et av målene i klyngen er å bidra til realisering av målsettingen om fem millioner tonn laks i 2050. Gjennom å skape store og små møteplasser for oppdrettere og leverandører, muliggjør vi generering av nye og innovative løsninger, sier daglig leder Kristian Henriksen i NCE Aquatech.

- Klyngen arrangerer både store åpne konferanser og små spissede prosjektmøter. Vi vet av erfaring at begge deler er viktig i klyngesammenheng, men at de beste prosjektene som regel utvikles på de små arenaene. På grunn av dette tar for eksempel klyngen i år initiativ til minimum fem eksklusive forprosjekter for klyngens partnere. Målet med dette er å igangsette utvikling av ny innovativ teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, fortsetter Henriksen.

Selv om Norge er verdensledende på oppdrett i sjø, og verdens største produsent av laks, står likevel laks for kun tre prosent av verdens totale oppdrettsproduksjon. Nye oppdrettsarter og et økende behov for sunn og bærekraftig matproduksjon, driver global etterspørsel etter oppdrettsteknologi.

- Tidligere analyser har estimert markedet for norsk oppdrettsteknologi til å være på over 120 milliarder kroner i 2050, noe som er mer enn hva vi eksporterer sjømat for i dag. Dette representerer en unik mulighet for norsk næringsliv – både i Norge og i utlandet, sier Henriksen.

- Våre fortrinn er et krevende hjemmemarked, verdensledende kompetansemiljø og industrielle aktører med lang erfaring. NCE Aquatech Cluster skal bidra til at deltagerne i klyngen utnytter denne situasjonen hver for seg eller i fellesskap for å posisjonere norske løsninger inn mot den forventede veksten innen matproduksjon fra havet, sier Karl Almås, styreleder i NCE Aquatech.

Store og små aktører

En av formålene med klyngen er at partnerne skal bli bedre kjent med nye samarbeidspartnere og kunder. Samtidig skal norske leverandører gjennom deltagelse i NCE Aquatech Cluster bidra til å styrke relevansen av den forskning og utdanning som foregår på området. Vårt mål er å sørge for at teknologi blir et konkurransefortrinn for norske leverandører og oppdrettsselskaper også i fremtiden, avslutter styreleder Karl Almås.