Selskapet Teknor selger blant annet generatorer og motorer til næringslivet, og selskapet går så det suser, forteller salgssjef Jonny Stiby.

- I 2010 var omsetningen vår på 15, 6 millioner kroner, i 2014 var den oppe i 35 millioner. Veksten skyldes til dels at vi er blitt mer synlige i markedet, i tillegg til at 2014 også var preget av et stort prosjekt som løftet omsetningen det året. Men en annen viktig faktor er at det er en veldig stor positivitet her oppe i nord. I resten av Norge ser vi en tilbakeholdenhet på grunn av nedgangen i olje og gass, men her oppe har vi næringer som fiske og fangst, skipsfart, kraftbransjen og en god del industri, og det er en fin fart i alle disse næringene. Akkurat nå i år sliter kraftbransjen riktignok med lave kraftpriser, men det har igjen ført til at de har kunnet gjennomfør vedlikeholdstiltak uten å tape for mye produksjonsinntekter.

Teknor er inne i alle markeder hvor det er roterende elektrisk utstyr, så de har en god føling med hvordan det går i de ulike bransjene, fortsetter Stiby.

- Vi jobber innenfor kraftbransjen, mineralnæringen, skipsverft og rederier, og alt innenfor fisk og oppdrett. I og med at vi har en forholdsvis jevn fordeling i alle industriene, føler vi at vi har en anelse av hva slags stemning som preger de ulike markedene. Den som vinner nå er oppdrettsnæringen, den utpeker seg som en spesielt investeringsvillig og positiv bransje. Men også fiske og skipsfart har en positivitet i seg. I tillegg har vi nå også en gunstig valutakurs, som sørger for en ekstra sterk positivitet i bransjen.

Samme kjernevirksomhet

Teknor er et gammelt selskap, det ble stiftet i 1951, og den gangen var det et rent vikleverksted med reparasjon av motorer. I etterkrigstiden var det ikke så enkelt å få tak i nytt, så den gang var det reparasjoner som gjaldt. De har samme kjernevirksomhet i dag.

- Vikling av motorer var kjernevirksomheten da selskapet ble startet, og det er kjernevirksomhetene i dag. Og spør du meg, vil det være kjernevirksomheten i 2025 også. Vi selger i tillegg elektromotorer, gir, generatorer og en god del automasjonsprodukter rundt dette. Det som er en stor fordel er at vi kjenner bransjene godt, vi vet hvilke krav de stiller til utstyret sitt. Ta oppdrettsnæringen, for eksempel, der har vi lang erfaring med hele verdikjeden. Vi kan velge utstyr som er tilpasset det miljøet det skal stå i, og vi forstår også næringens behov for forutsigbarhet. Oppdrettsbransjen er voldsomt volumdrevet. Ett svakt ledd i produksjonskjeden, med utstyr som ikke tåler miljøet det står i, kan få enorme konsekvenser fordi du har fersk fisk som må komme seg gjennom til pakking, frysing og filetering. Det er derfor uhyre viktig for oss at vi forstår de ulike næringene, kan levere riktig utstyr, og dessuten gi dem servicen de trenger hele veien.

Elsker Nord- Norge

Stiby synes det er fantastisk å drive business i Nord- Norge. Han jobbet tidligere i et selskap som skulle flytte til Oslo, det var helt uaktuelt.

- Før har jo Nord- Norge hatt en negativ klang, spesielt på Østlandet, men de siste årene har bildet blitt mye mer positivt. Jeg er veldig stolt av både leve og jobbe her oppe, for meg er det ensbetydende med livskvalitet. Nærheten til natur, både hav og fjell er fantasisk, vi har i tillegg veldig god plass. Vi kan fiske fra kjøkkenvinduet, det er helt perfekt.