Universitetet i Nordland (UiN) har tre tematiske satsinger som skal tydeliggjøres og videreutvikles både forskningsmessig og gjennom nye utdanningsprogram. Disse er innovasjon og entreprenørskap, blå vekst (marin og maritim) og velferd.  Alle disse områdene er sentrale for å bygge fundamentet for økt vekst gjennom innovasjon og verdiskaping i nord.  La oss se nærmere på innovasjon og entreprenørskap, og ett av de fire fakultetene ved UiN: Handelshøgskolen i Bodø (HHB)

Stor andel økonomer

Siden oppstarten i 1985har HHB utdannet mer enn 6000 økonomer, i overkant av 3.600 av disse er siviløkonomer. En stor andel av disse har blitt igjen i Nord-Norge. Mens andelen ansatte med høyere utdanning innenfor økonomisk/administrative fagområder er 45 % for hele landet, er tallet for Nordland hele 62 %. HHB er også størst på MBA utdanning i Norge (større enn BI), og tilbyr slik utdanning både i Bodø, på Helgeland, i Tromsø, og fra høsten 2015 også i Lofoten og Vesterålen. Gjennom vår satsing har vi bidratt til å redusere flyttestrømmen fra Nord-Norge, gjennom å utvikle vår viktigste ressurs, våre talenter, slik at de har fått muligheten til å bidra til den fantastiske veksten vi har sett i Nordland de senere årene. 

Starter egne bedrifter

Ett av satsingsområdene for HHB har siden oppstarten i 1985 vært entreprenørskap og innovasjon. Ulike forskningsrapporter viser at vi er landets fremste forskningsmiljø innenfor entreprenørskap og innovasjon, og omlag 25 % av studentene som spesialiserer seg innenfor dette området hos oss starter egne bedrifter, mange av disse i Nord-Norge. Nylig utarbeidet Verdensbanken en rapport som presenterte de mest vellykkede høyere utdanningene i verden innenfor entreprenørskap. HHB var den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge, og en av få i Europa, som kom inn under denne kategorien.

Samarbeid med næringslivet

Hvorfor lykkes vi så godt? Hovedforklaringen er å finne i en filosofi knyttet til kvalitet og nærhet til nærings- og arbeidsliv. UiN er til stede der næringslivet og talentene er lokalisert. Eksempelvis Helgeland. Der har vi, i tillegg til et stadig økende utdanningstilbud, også etablert et sterkt forskingsmiljø forankret i et fantastisk næringsliv på Helgeland. Nærheten har bidratt til å skape dynamiske læringsarenaer, der kopling mellom forskning, utdanning og næringslivets behov har stått i høysete. 

UiN er den viktigste nordnorske kunnskapsaktøren for å kunne fylle det formidable mulighetsrommet for vekst gjennom innovasjon og verdiskaping i nord, gjennom sin kunnskaps- og talentutvikling.