Tyngdepunktet i den petromaritime næringen er på vei nordover. Dette skjer i takt med at nye felt blir åpnet og at det gjøres store olje- og gassfunn i nord. Denne utviklingen skaper store muligheter for offshorenæringen og maritim leverandørindustri i nord. Hvordan skal landsdelen best posisjonere seg for å sikre at dette ikke bare er en midlertidig oppgang, men en vedvarende utviklingstrend? En utvikling som vil legge grunnlag for velstand og vekst i Nord-Norge for generasjoner.

Må skape næringsklynger

Petroleumsressursene i Barentshavet åpner et vindu mot store utviklingsmuligheter. Utvinningen av disse ressursene skaper potensial for etableringer, nyvinninger og generell næringsutvikling innen den petromaritime næringssektoren. Selskap som Aker Solutions og Subsea7 etablerer seg i landsdelen. Hvordan blir det lagt best mulig til rette for at flere selskaper gjør det samme? Isen i nord er på retrett. Dette åpner ikke bare for seilinger mellom Europa og Asia, men også for en stor økning i destinasjonstrafikk i Arktis. Nordnorske rederier og havner kan få en sentral rolle i maritim næringsutvikling i årene som kommer. Mye ligger til rette for langsiktig vekst og velferdsøkning i Nord- Norge. Hvordan man posisjonerer seg i dag, vil kunne ha stor betydning for utviklingen i tiårene som kommer. Samtidig er det ikke gitt at ressursene utenfor kysten i nord vil gi det samme løftet for Nord-Norge som vi så at oljeindustrien ga store deler av Vestlandet.

Samarbeid og prioritering

For å tiltrekke og utvikle stabile bedrifter til landsdelen, trengs det klyngestrukturer som kan tåle konkurransen fra lignende miljø i både inn- og utland. Attraktive næringsklynger vil trekke til seg bedrifter, kapital og kompetanse og skape innovasjon. Ressursgrunnlaget for slike klynger finnes i Nord-Norge, men for å lykkes er det viktig at landsdelen viser vilje til samarbeid og prioritering.

Næringskraft i nord

Konferansen Næringskraft i nord, Arctic Frontiers regionale møteplass, vil diskutere strategier for hvordan landsdelen skal tiltrekke seg langsiktige industrielle etableringer og mulighetene for nordnorsk offshore- og leverandørindustri. Arctic Frontiers tar hvert år opp tema som har betydning for de som bor og virker i nord. Under Næringskraft i nord blir de internasjonale trender og utviklingstrekk gjort relevante for næringsutvikling i Nord-Norge. Hvordan legger vi grunnlaget for sterke og varige bedriftsklynger som vil være motoren i fremtidens samfunnsutvikling i nord?