Alle arbeidere er pålagt av arbeidstilsynet å være utstyrt med et byggekort som de bruker for å registrere seg inn og ut av byggeplassen. Denne registreringen har så langt foregått manuelt på norske byggeplasser, men 1. juli 2017 kom en ny lov om at listene nå skal være elektroniske.

– Vi har utviklet et eget system for elektronisk registrering av mannskapslister og tilbyr brukerne en svært fleksibel løsning med tre ulike måter for registrering, sier Lasse Sørnes, markedsansvarlig i SmartDok.

– Arbeidere, underentreprenører og gjester befinner seg ofte på et stort område. Dessuten er det ikke alltid en byggeplass eller anleggsprosjekt har én definert inngang, forklarer han

I den nye løsningen har de tatt hensyn til nettopp dette.

– I vår SmartDok-løsning kan man registrere seg via byggekortet som alle arbeiderne alltid har med seg. Leseren er tilpasset nordiske forhold og er ikke avhengig av tilgang til trådløst nettverk. En annen mulighet er å bruke SmartDok-Appen. Da kan du registrere deg inn og ut via mobilen, men må være SmartDok-kunde, forteller Sørnes.

– Den siste muligheten er å laste ned SmartDok UE-Appen, som er en registreringsløsning for underleverandører og gjester, sier han.

Alle de tre løsningene oppfyller myndighetenes krav til mannskapslister.