- Dagens flytilbud er en flaskehals, sier Odd Strøm, daglig leder i Nova Sea på Lovlund i havgapet på Helgelandskysten. Sjømatnæringen vokser, og oppdrettsselskapet Nova Sea nærmer seg to milliarder kroner i omsetning. Behovet for en ny flyplass er derfor stor. Etter flere års intenst arbeid er Strøm tilfreds med at spaden kan stikkes i jorden i 2017. Avinor er ferdig med planleggingen og konsesjonssøknaden er sendt på høring av Luftfartstilsynet.

Fisk, reiseliv, energi og industri trenger en ny flyplass.

- Flyplassen er klar til å bygges. Nå er det opp til regjeringen. Vi jobber på høygir, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling. Sammen med blant annet oppdrettsselskapet Nova Sea og Mo Industripark er Polarsirkelen lufthavnutvikling pådriver for den første nye norske regionale flyplassen på 40 år.

Firedobling uten monopol

Rullebane på 2 200 meter og flere gater vil åpne et nytt marked for store moderne jetfly fra SAS, Norwegian og internasjonale selskaper. I 2007 bestemte hjørnesteinsbedriftene i åtte kommuner på Midt- og Nord-Helgeland seg for at Widerøes monopol på kortbaneflyplassen utenfor Mo i Rana ikke er bra nok. Nye jobber, vekst og bolyst forutsetter en ny stor flyplass. Det er Norwegian-sjef Bjørn Kjos enig i.

«Det er helt klart et marked her for flere daglige avganger med Norwegians store miljøvennlige jetfly til Oslo. Vi kan allerede i dag både doble, tredoble og kanskje firedoble prognosene. Det kan Norwegian si basert på 14 års erfaringer med flyvninger mellom Oslo og Nord-Norge. Helgeland har et stort potensial også som reisemål for turister, både nasjonalt og internasjonalt», har Kjos tidligere uttalt.

Stort omland

Helgeland har i dag fire kortbaneflyplasser. Én i Mo i Rana legges ned. Sandnessjøen og Brønnøysund består. Hva som skjer med flyplassen i Mosjøen er ikke bestemt, men stadig bedre veier til den nye flyplassen ved Mo i Rana gir et omland for store deler av Helgeland.

- Helgeland må bli mer attraktivt og tilgjengelig for resten av Norge og verden. Det vil den nye, store flyplass bidra til, sier Johansen. Slik er det slett ikke i dag.

- Flyene er for små. I de verste vintermånedene er regulariteten så dårlig at vi ikke kan stole på flytilbudet, sier Jan Gabor som er markedssjef i Mo industripark med 110 bedrifter og 2340 ansatte.

Hele verden

For Nova Sea er en ny flyplass viktig for videre vekst i en sjømatnæring som kan bli femdoblet de neste tiårene.

- Vi eksporterer fisk til hele verden og får mange internasjonale kunder på besøk. Dagens flytilbud er en flaskehals både med hensyn til reisetid, pris og regularitet. En ny flyplass vil bidra til vekst i denne regionen. God samferdsel viktig for at vi skal kunne tiltrekke oss de kloke hodene, fastslår Strøm som i dag styrer oppdrettsselskapet som startet med tommer merder og flybåren oppdrettslaks i bæreposer i 1972.

- Den nye flyplassen vil skape mer trafikk. Det er bra for turismen. Lokale reiselivsbedrifter får et bedre fundament. Det er bra for mange små lokalsamfunn. Det skaper nye jobber og bosetting, sier Strøm til slutt.

Ny regional lufthavn

  • Ny lufthavn på Helgeland er klar til bygging ved Mo i Rana. Dette vil bli den første regionale stamflyplassen på 40 år.
  • Avinor har utformet en konsesjonssøknad som er sendt på høring av Luftfartstilsynet.
  • I konsesjonssøknaden planlegges det en flyplass med rullebane på 2.200 meter og flere gater.
  • Flyplassen kan ta ned store jetfly og er tilpasset flyflåtene til Norwegian, SAS og utenlandske flyselskap. Det gjør Helgeland til en charterdestinasjon.
  • Hittil har det bare vært kortbaneflyplasser på Helgeland. Flybillettene er dyre, reisetiden lang, flyene er små og regulariteten er tidvis for dårlig.
  • Det forventes at en ny flyplass vil bli en stor vekstimpuls for hele regionen.