Prosjektplanleggingsfasen er godt i gang og så langt er nærmere 200 millioner kroner lagt ned i prosjektet. Videre er det forventet at utbyggingen vil koste rundt en milliard og driften mellom en halv og en milliard i året.

– Målet vårt er å kunne åpne gruven i 2018, men det vil naturligvis ta litt tid før vi kommer i gang med driften. Den første leveransen av kobberkonsentrat vil forhåpentligvis kunne leveres i 2020, sier administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Helt nytt

Rushfeldt forteller at den planlagte gruven i Kvalsund inneholder den største kobberforekomsten som er funnet noensinne i Norge.

– Og kobberet som Nussir har påvist gjennom de siste ti årene, er av en annen type enn tidligere kobberforekomster her i landet. Det er snakk om et meget rent kobber, fri for uønskede metaller. Miljømessig er dette naturligvis svært gunstig, sier han.

Han legger til at det også er spennende at det her er snakk om å bygge en helt ny gruve fra starten. Den første store på lang tid.

– Det betyr at man kan bruke det nyeste innen teknologi og automatisering, og jeg er sikker på at dette blir en spennende arbeidsplass, sier han.  

Samfunn i vekst

For Kvalsund kommune og området rundt vil en etablering av kobbergruven ha stor betydning.

– Kommunen har rundt 1000 innbyggere, er i dag næringsfattig og det er stort behov for ny aktivitet der. Hvis vi kommer i gang med gruvedriften vil dette bety 150 nye arbeidsplasser i den direkte driften og kanskje ytterligere 50 andre aktører tilknyttet gruven, sier han.

Den arbeidskraften som trengs til gruven finnes i liten grad i Kvalsund, så det vil hovedsakelig være snakk om nyinnflyttede innbyggere – mange av dem med familie.

– Du kan dermed gange antall ansatte med to eller tre, og så mange nye innbyggere på et lite sted vil bety utrolig mye for lokalsamfunnet, sier Rushfeldt.