Alle i Longyearbyen er i dag på samme nett, uansett om det gjelder strømproduksjon eller varme. De skal nå gjennom en helt unik omstilling. Både energibærer og energisystem skal byttes ut, og fordi dette er et øysamfunn har aktører muligheten til å drive testing av løsninger med umiddelbar tilbakemelding. Dette gjelder ulike energityper som blant annet LNG, solceller, vindkraft og bølgekraft.

Øysamfunn på lukket krets

– Her oppe har vi andre forutsetninger enn på fastlandet. Vi er et øysamfunn og dette betyr at den energien som blir brukt her er på en lukket krets. Dette gjør det mulig å teste ulike energisystemer fra ulike energikilder uten forstyrrende elementer. Fordi systemet er lite får man også raske utslag på hvordan det kan koordineres. Vi kan begynne å styre de ulike energisystemene opp mot hvordan samfunnet fungerer i praksis, sier Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen.

Med et samfunn som bruker energi på lukket krets, er det også mulig å styre forbruket slik at det er tilpasset når det går mest energi. Morgen og kveld er tider på dagen da det blir en såkalt «peak» i all infrastruktur. Dersom man klarer å endre på forutsetningene for bruken av energi, kan man gå ned i den totale dimensjonen på infrastrukturen. Det er altså mulig å tilrettelegge for en skalert energibærer som tilpasser seg energibruken i samfunnet, noe som er unikt i Longyearbyen.

Store fordeler ved skiftet

Longyearbyen har i dag et kullkraftverk som forsyner byen med strøm og fjernvarme. Dette er lite hensiktsmessig når det gjelder priser og klima. Skiftet til fornybar energi i Longyearbyen vil bety langt lavere tariffer. Dessuten vil skiftet bety lavere utslipp, som kan gjøre dette til det aller første lavutslipp-, eller nullutslippsamfunnet i Norge.

– For det første er det et spennende prosjekt der et helt samfunn energiomstilles for å få ned det totale forbruket, det andre er å kunne implementere et miljøvennlig energisystem, og det tredje er at det ligger mange spennende muligheter i testing og utvikling av teknologi. Her vil man kunne få umiddelbar tilbakemelding på det man tester og se raskt hvordan det fungerer i praksis, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen.

Nytt havneprosjekt

I tillegg til energiprosjektet, bygges det også en ny havn i Longyearbyen. Dette er en flytehavn som skal møte den økende trafikken. Havnen er en stor flytemodul som har større plass til innkommende skip, bygget for effektiv havneinfrastruktur og vil ha mulighet for å huse kontorfasiliteter. Flytehavnen er antatt ferdig i løpet av 2021-2022.