Frank Jacobsen

- Vi har allerede startet en strategisk satsing her i Longyearbyen gjennom vårt nye logistikkselskap  LNS Polar Partner AS. I tillegg til et stort moderne frys-, varmt- og kaldlager tilbyr vi ulike servicetjenester som bunkring, lasting og lossing. Longyearbyen har en sentral beliggenhet og vil komme til å bli en enda viktigere havn enten det gjelder turisme, forskning, supplytjenester, fiske, redning eller fremtidig oljeindustri , og internasjonalt er flere andre interessert i å levere slike tjenester, derfor er det svært viktig at vi posisjonerer oss fort, sier administrerende direktør Frank Jakobsen i LNS Spitsbergen.

Per Andersson

Store Norske Spitsbergen Kulkompani som har drevet kullvirksomhet i nesten 100 år og er på mange måter bærebjelken i  Longyearbyensamfunnet. Visjonen deres er å være et lønnsomt kullselskap som også driver eiendomsforvaltning og utvikler ny næringsvirksomhet på Svalbard.

- Parallelt med forbedringsprosesser for å møte kostnadsutfordringene i kulldriften, jobber vi med flere prosjekter som kan gi oss flere ben å stå på i fremtiden. Ett av disse prosjektene er utvikling av industrikai på Hotellneset hvor vi ser for oss å benytte de bakenforliggende arealene til ulike servicefunksjoner. For det er ingen tvil om at vi har en sterk forventning om økt aktivitet i havområdene rundt Svalbard, og derfor er det viktig for oss å bidra i dette prosjektet, sier Per Andersson som er administrerende direktør i Store Norske.