Det har skjedd mye siden Emilsen Fisk ble etablert av Arvid Milton Emilsen og sønnene Trond og Jan Tore i 1975. Bedriften har vokst jevnt og trutt, og i dag sitter barna til Arvid som eiere, mens tredje generasjon Emilsen drifter 6 egne og 2 FoU-konsesjoner med årlig utsett på 2,5 millioner smolt.

Emilsen Fisk sto oppreist gjennom de problemene som rystet norsk fiskeoppdrettsnæring med fiskehelse, prispress og dumpinganklager. De takket høflig nei til salg og løfte om millioner. Familiebedriften ville heller satse på egen vekst. Det har Emilsen Fisk AS klart. Med glans. 

Holder tritt med næringen

– Fra å være en ren oppdretts- og slakteribedrift, har vi de siste årene dannet eget rederi, jobber med eiendomsselskap, og har planer for satsinger på storsmoltanlegg på land, fortsetter Aakvik. Han legger til at bedriften har investert i nytt og større utstyr, båtparken oppgraderes med jevne mellomrom og større fòrflåter sikrer betjening av større utsett og mer effektiv drift.

Nye satningsområder

I 2016 ble Emilsen Rederi stiftet, og servicekatamaranen Perlen ble bygd. Perlen betjenes av aktører som har drevet i bransjen i mange år, og det gir store fordeler, ifølge Aakvik. Perlen betjener i hovedsak moderfirmaet Emilsen Fisk, men tar også oppdrag for andre aktører i området.

Emilsen Fisk satser videre, og Teft Eiendomsutvikling ble etablert i 2017. – Hensikten er å utvikle og legge til rette for videre vekst i området, sier prosjektleder Arne Johan Bredesen. Skipshall og servicestasjon med selvgående båtheis med løftekapasitet på 350 tonn står ferdig første mars neste år.

– Gjennom eierandeler i ulike selskap og eget konsern dekker vi hele verdikjeden fra klekking til slaktet fisk, samt de fleste relaterte tjenester som hører med til oppdrettet. Dette er viktig for oss og for lokalsamfunnet, sier Bredesen.

Store ringvirkninger

– Mange små samfunn er tuftet på oppdrettsnæringen, og helt avhengige av de lokale oppdrettsselskapenes verdiskapning. Mange lokale bedrifter er dessuten direkte knyttet opp til næringen. Både skolen, frisøren, matbutikken og søppelmannen ville alle merke om oppdrettet plutselig forsvant. Dette gjelder ikke bare Emilsen Fisk og Ytre Namdal, men mange andre samfunn langs kysten, avslutter Robert Aakvik.