- I Harstad har det vært en veldig fragmentert etableringsstruktur, og derfor ønsket vi å samle handels- og næringsvirksomhet på en bedre måte og startet å se etter et passende område som lå riktig til og var stort nok til å kunne huse en utvikling de kommende 20 årene, sier Raymond Olsen som er daglig leder i Nordlysparken.

Det nye næringsområdet ligger bare tolv minutter utenfor sentrum av Harstad. Det har fått navnet Nordlysparken handels- og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur.

- Det er en veldig sterk vekst i Hålogalandsregionen. Den nye Europaveien til Vesterålen og Hålogalandsbrua til Narvik vil være et vesentlig bidrag til å forbedre infrastrukturen og sikre fortsatt vekst. Plasseringen av Nordlysparken er veldig god i forhold til både dagens infrastruktur og den nye infrastrukturen som kommer, fortsetter Olsen.

Virksomhet som trenger stor plass

På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av næringssenteret for virksomheter som krever store arealer ligge. Den historiske utviklingen av Harstad har de siste 30 årene skjedd sørover. De fleste boligfelt, skoler, barnehager og næringsutvikling har strukket seg langs riksvei 83. Gjennom gjeldende kommunedelplan er den fremtidige boligbebyggelse planlagt på sørsiden av byen. Området ligger derfor også strategisk til for ta den videre veksten av Harstad.

Logistikknutepunkt

- Vi følger nøye med på veksten som er innen internetthandelen hvor folk kjøper alt mulig hjemme fra sofaen istedenfor å gå i butikker. Denne handelen krever effektive logistikksystemer og derfor håper vi at Nordlysparken kan bli et logistikksenter for hele regionen, og det tror jeg vi skal få til nettopp på grunn av beliggenheten vår.

Harstads strategiske plassering

Harstad kommune er en av de tre største kommunene i Nord-Norge med cirka 24 000 innbyggere. Byen ligger midt i landsdelen og er strategisk plassert for handelsetableringer. Med Bodø i sør og Tromsø i nord er kundepotensialet unikt i nordnorsk sammenheng. Byen var den første nordnorske by hvor det ble etablert et moderne kjøpesenter, og også først ute med etablering av et moderne, stort kulturhus allerede i 1992.

Utviklingen av Harstad til et bysenter kom som følge av beliggenheten og samferdselsmønsteret. Infrastrukturen har bedret seg betydelig de siste årene og sist i rekken var fastlandsforbindelsen til Lofoten, LOFAST. VG og Dagbladet valgte etter grundige vurderinger og analyser i sin tid Harstad da de skulle lokalisere sitt nordnorske trykkeri og distribusjonsbase. De samme vurderingene gjorde også TINE Meierier da de skulle plassere distribusjonslageret for Nord-Norge.

En lang prosess

- Arbeidet med Nordlysparken startet allerede i 2007 og det er mange omstendelige prosesser med mange faginstanser og interesser som vegvesen og landbruk før man i det hele tatt kan starte en reguleringsprosess. Men nå er vi ferdig med dette arbeidet og har et område som er ferdig regulert til forretnings- og næringsbebyggelse hvor vi både kan ha forretninger, kontorer, bensinstasjon, industri, hotell eller annen overnatting og en rekke andre ting. Med området ferdig regulert håper vi på byggestart i løpet av 2017, og leter nå etter en stor aktør som vil etablere seg som førstemann, enten innen handel eller innen logistikk, forklarer Olsen.

Den videre utviklingen av eiendommen er også en lang prosess og de ser fremtiden i et 20-årsperspektiv. Så lang tid regner de med at det vil ta før hele det store området er ferdig utviklet.

- Da kan det også godt hende at det er mange kontorarbeidsplasser her også, for noen av utfordringene som Harstad har i dag er at det er få næringsarealer hvor interessenter kan kjøpe sin egen tomt og utvikle eiendommen slik som de selv vil. Med Nordlysparken vil vi åpne opp for dette og da kan det godt hende at vi også tiltrekker oss annen næring og flere spennende arbeidsplasser i tillegg til de som kommer innen plasskrevende handel, plasskrevende næring og logistikk, så fremtiden er spennende.

Bak prosjektet Nordlysparken står blant annet Cooop Norge Eiendom, Coop Nord SA og Barlindhaug eiendom.