Med en oljebrems som har påvirket store deler av resten av landet, leder Nord-Norge an i arbeidet med utvikling av flere kraftverk for fornybar energi. I følge Konjunkturbarometer for Nord-Norge planlegges det utbygging av flere vann- og vindkraftverk, med store avtaler i blant annet Ofoten, Vesterålen og Mosjøen. De grønne energiprosjektene ledes av selskaper som Fortum og Nordkraft.

Trenger flere folk

Store og ambisiøse prosjekter i Nord-Norge skaper et stort behov for mer arbeidskraft og kompetanse. Her er det allerede svært lav arbeidsledighet, som i tillegg har sunket de siste årene. Dette er en av grunnene til at man forventer at lønninger vil stige for å sikre at det fortsettes å skapes verdier i årene som kommer. Det trengs rett og slett flere folk som kan være med på utviklingen i nord.

Det er blant annet regjeringen som satser på flere spennende prosjekter i Nord-Norge, noe som innebærer høye investeringer fra offentlig sektor. Det betyr at det er behov for mange sysselsatte i denne sektoren, i tillegg til at det er et arbeidsmarked der offentlig og privat kan konkurrere på lønnsbetingelser.

I tillegg til grønne energiprosjekter ligger det planer for videre infrastrukturutbygging. Det er blant annet stort fokus på utbygging av veier og maritim infrastruktur. En nasjonal transportplan vil også sikre at denne landsdelen vil fortsette å vokse, spesielt i anleggsnæringen. Med kontrakter blant annet innen infrastruktur og energianlegg trengs det flere fagfolk som kan bidra og ta del i utbyggingen. Det pekes spesielt på behov for fagarbeidere, ingeniører og teknikere.

Eksport av sjømat

I tillegg til vekst i investeringer i infrastruktur, har det vært positive forventninger, spesielt til eksporten av fisk og sjømat de siste årene. I Nord-Norge ser man positive tall selv med lavere eksportvolum. Dette er på grunn av høy pris. Samtidig fokuserer blant annet Avinor på utvikling av bedre og mer effektiv flyfrakt av sjømat, for å møte den høye etterspørselen fra utlandet. Målet er at flyfrakten skal ligge på samme moderne nivå som resten av sjømatindustrien i Nord-Norge.

Arktisk turisme

Avinor har gjort reisevaneundersøkelser som viser at det er flere utenlandske turister som ønsker å reise til Nord-Norge på ferie. Landsdelens unike arktiske natur er et populært reisemål, noe som gjør reiseliv til en av de viktigste næringene i landsdelen. I 2016 økte antall overnattinger for utenlandske turister med hele 21 prosent. Det er spesielt populært med Nordlys-reiser med høy vekst i Troms. Også Lofoten er blitt et svært populært reisemål, som gjør at områder rundt blant andre Vesterålen og Steigen også har gode muligheter for å få flere turister på besøk de kommende årene. Med utbygging og modernisering av lufthavner, vil landsdelen være rustet til å ta imot flere reisende.