Av Ole Henrik Hjatøy, Fungerende regiondirektør i NHO Nordland

Landsdelen har de beste forutsetningene for videre vekst på svært mange områder, og da i tillegg til en økt aktivitet knyttet til en mulig åpning av Nordland VI og VII, og Troms II. Nordland har derfor med rette fått benevnelsen "Gullkysten" i Norge.

Nord-Norge har under ti prosent av Norges befolkning, men utgjør nesten halve Norges landareal og dekker over 70 prosent av Norges territorium med havområdene. Et areal som rommer en betydelig forutsetning for nasjonens fremtidige inntekter. Men, samtidig med en grenselinje og potensiell konfliktlinje mot Russland som krever en større nasjonal oppmerksomhet.

Størst på laks

Nordland er med en fjerdedel av landets kyststripe, landets største havbruksfylke på oppdrett av laks. I 2015 ble det slaktet 240 000 tonn laks i Nordland. Potensialet er stort, og med samme arealutnyttelsen som i Hordaland, kunne vi forsynt verden med mer enn en million tonn laks eller en milliard måltider årlig. Hver tiende oppdrettslaks som spises i verden i dag kommer fra Nordland.

Bedriftene i Nordland (med filialer) omsatte i 2015 for nærmere 200 milliarder, og representerte en verdiskaping på hele 54,5 milliarder kroner. Grunnlaget for dette er naturressursene her nord. I forhold til landets produksjon, har Nordland ti prosent av vannkraften, mer enn 30 prosent av malmen, 20 prosent av havbruk/oppdrett, 24 prosent av fiskeri og 5,8 prosent av olje/gass (2015).

Med andre ord har Nordland det verden trenger: energi og mat.

Eksport og reiseliv

Landsdelen er derfor svært eksportorientert, og fra Nordland som utgjør 71 prosent av landsdelens samlede eksport, representerte verdien mer enn 30 milliarder kroner i 2015. Nordland er fjerde størst på eksport, like bak Vest-Agder og Hordaland. Utfordringen er likevel å få til en større andel bearbeiding av råvarene her hjemme. Dette tilsier en bedre markedsadgang, samtidig som Nord-Norge i enda større grad må utvikles innen utdanning, forskning og infrastruktur.

Reiselivet i nord har det siste året slått alle rekorder, med mer enn en dobling av antall utenlandske hotellgjestedøgn i Nord-Norge per første halvår i 2016, sammenlignet med første halvår i 2009.

Dette skyldes mange faktorer som blant annet lav kronekurs og uro i verden, men kanskje først og fremst en bevisst satsing i nord på vinterturisme og en god markedsføring av den fantastiske naturen. Et godt eksempel her er sykkelrittet "Arctic Race of Norway" som har nådd ut i verden til mer enn 100 land med fantastiske bilder fra landsdelen. Reiselivsnæringen i Nord-Norge sysselsetter i underkant av 16 000 personer og omsatte for cirka 16 milliarder kroner i 2015.

Mulighetenes landsdel

Det er derfor et lite paradoks at Nord-Norge har en økonomisk og politisk fremtid som er omvendt proporsjonal med landsdelens nasjonale innflytelse. Hvis vi skal legge til grunn listen som nylig ble lagt fram over personer med nasjonal innflytelse, er det kun to personer bosatt nordpå som befinner seg på nasjonens topp 250 liste. Virkeligheten er neppe så ille hva angår innflytelse.

Men, Nord-Norge og Nordland er uten tvil mulighetenes landsdel gjennom rike ressurser som verden trenger. Med mer satsing på infrastruktur, utdanning og kompetanse, reduserte avstandsulemper, vil det kunne skape nye arbeidsplasser for dagens ungdom og for framtidige generasjoner. Den nordlige landsdel vil på sikt bli den viktigste bidragsyter til videre vekst i Norge.