De enorme naturressursene her nord er veldokumentert. Fisken i havet. Fornybar energi som naturkreftene gir. Oljen og gassen som ligger lagret under havbunnen, og mineralene som finnes i fjellene. Nord-Norge er Norges skattkammer.

Stor økonomisk vekst i Nord

Det som er nytt er at vi også ser det i tallene. Den økonomiske veksten er større i nord enn i sør. Vi ser det på eksporttallene, og vi ser det i verdiskapningen (BNP). For en stagnerende norsk økonomi er det godt nytt at det nordlige Norge kan bidra til å opprettholde de inntekter vi trenger for å finansiere skoler, helsevesen og eldreomsorg.

"Den økonomiske veksten er større i nord enn i sør."

Derfor investeres det også i infrastruktur. I Konjunkturbarometer for Nord-Norge har vi kartlagt investeringer i infrastruktur for over 200 milliarder kroner frem til 2020. En nylig presentert mulighetsstudie viser at potensialet for lønnsomme investeringer er langt større, opp mot 1.000 milliarder kroner de neste 15 årene.

Globale næringer

Tallene er godt nytt for landsdelen og arbeidsplasser i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. De er også viktige for hele Norge. En bærekraftig økonomisk vekst i Nord-Norge er avgjørende for norsk økonomi og velferd.

Felles for de fleste store nordnorske næringer er at de er globale. Vi konkurrerer på alle kontinenter. Det betyr at kun verdensklasse er godt nok. Kretsmesterskapenes tid er forbi. Men ofte er det ikke godt nok å delta i VM alene. Noen ganger - sannsynligvis oftere og oftere - må vi lage nordnorske lag for å vinne de store kontraktene. 

Agenda Nord-Norge

Derfor har LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge har tatt initiativ til å skape Agenda Nord-Norge, en felles nordnorsk møteplass der vi kan utfordre oss selv og hverandre. Hva skal til for å nå verdensklasse? Hva kan vi klare alene? Hva kan klynger få til? Når må alle jobbe sammen for å lykkes, og hvordan kan vi bygge tillit som fremmer nordnorsk samhandling?

"Målet er å lage en permanent struktur, som bidrar til koblinger i nord året rundt."

Agenda Nord-Norge skal bli koblingsboksen landsdelen mangler. En kobling mellom bedrifter, kommuner, fylker, politikere, forvaltning, kapital og akademia. På tvers av bransjer, partipolitikk og geografiske grenser. Vi starter i Tromsø 10.-11. november. Målet er å lage en permanent struktur, som bidrar til koblinger i nord året rundt. En koblingsboks som er samlende og forpliktende, og som bidrar til verdensklasse hver gang lista ligger på høyeste nivå.