Av: Roger Ingebritsen, Agenda Nord-Norge

Fryktinngytende bilder fra russisk aggresjon i sitt eget nabolag. Og akkurat i disse timer - en av de mest dramatiske og hjerteskjærende fluktscener i nyere europeisk historie.

I et fredelig Nord-Norge blir de aller fleste av oss ikke annet enn tidsvitner til et Europa og en verden i betydelig turbulens. Likevel vet vi at de sterke TV-bildene er mer enn et fjernt avstandsdrama. Dette er en virkelighet som vi både som enkeltmennesker og nærings- og arbeidsliv må forholde oss til. Våre liv berøres av hendelsene dyktige journalister formidles. Vi berøres først og fremst emosjonelt. Men også våre bedrifter og arbeidsplasser er uløselig knyttet til utviklingen i Europa og verden.

Derfor blir den europeiske og globale turbulens hovedtema når Agenda Nord-Norge inviterer 450 samfunns- og næringsaktører til Bodø 2.-3. november. Vår geopolitiske plassering og vår eksportorienterte økonomi plasserer oss på mange måter midt i verden: Vi er ikke tilskuere. Vi berøres direkte. Hvordan skal vi møte uroen og endringene?

Nordnorske bedrifter vet bedre enn de fleste at økonomisk brems i Kina og et fattigere Sør-Europa merkes direkte på bunnlinja. Det berører verdiskaping og arbeidsplasser. Hvordan kan vi, hver for oss og sammen, være forberedt på enda større svingninger i månedene framover? Dette skal vi drøfte når vi samles i Bodø – og vi får hjelp fra både ledende økonomer, våre fremste politiske ledere og kunnskapsmiljøer til å analysere situasjonen og legge robuste framtidsplaner.

Det er avgjørende for Norge at vi lykkes. Norsk økonomi flytter som kjent nordover. Derfor må vi skape en langsiktig og bærekraftig verdiskaping av våre råvarebaserte ressurser. Vi har lykkes godt de siste åra – men i framtiden er det vår felles oppgave å løfte nordnorsk økonomi ytterligere slik at velferden i Norge kan opprettholdes.

Det finnes neppe en enkelt, felles resept for nordnorske bedrifter. Likevel er vi sikre på en ting: Landsdelen har alt å tjene på økt samarbeid på tvers av geografi, bransjer, politikk og kunnskapsmiljøer. Det er akkurat dette Agenda Nord-Norge ønsker å legge til rette for. Vi kan naturligvis ikke dirigere aktørene. Men vi kan skape en møteplass som gjør at vi sammen kan møte turbulensen. Det gjør oss i hvert fall ikke svakere.