Den lille byen, som er en av verdens nordligste, er spent foran åpningen av den nye oljeplattformen. Den økte aktiviteten er svært velkommen i en by som har slitt med nedgang og fraflytting i stor skala, forteller plan- og utviklingssjef i Hammerfest kommune, Odd Edvardsen.

- Det ble bygget opp en kraftig fiskeindustri på femti- og sekstitallet. Byen vokste, og folketallet økte betydelig. Vi hadde rundt 1200 som jobbet innen for fiskeindustrien, men utover 80- og 90- tallet ble produksjonsmetodene modernisert, og etter hvert var det bare behov for en tindedel av arbeidsstokken for å utføre den samme jobben.

Dette førte til en stagnasjon og en nedgang for kommunen. De slet med en dårlig kommuneøkonomi, en høy fraflytting og dermed en nedgang i folketallet. Men så, på begynnelsen av 2000- tallet, kom vedtaket om utbygging av Snøhvit.

- Fra det tidspunktet så har pilene snudd oppover igjen. Befolkningen økte igjen, vi fikk en nyetablering av bedrifter og en mye sunnere sammensetning av befolkningen. Mange unge og høyt utdannede flyttet tilbake igjen, vi fikk etter hvert en solid kommuneøkonomi som gjorde oss i stand til å ta grep om infrastrukturen

Lærte mye av Snøhvit

Da vedtaket om utbygging av Goliatfeltet kom i 2009, var kommunen tidlig ute med å komme med innspill til utformingen av driftsplanene. De hadde lært mye etter utbyggingen av Snøhvit, og disse erfaringene kom nå til nytte.

- Vi stilte masse krav rundt våre forventninger til de lokale ringvirkningene denne utbyggingen skulle få. Blant annet så ønsket vi at alle kontraktørene skulle etablere seg i Hammerfest. I tillegg ville vi at det skulle inngås avtale med fiskerne rundt oljevernberedskap, og at regionkontoret ble etablert i Hammerfest.

Større fokus på ringvirkninger

-Vi kom med over 20 punkter som vi ønsket innfridd da Stortinget skulle behandle søknaden, og vi fikk medhold i alt vi ba om. Dette gjør at Goliat har enda større fokus på ringvirkninger enn Snøhvit hadde, både lokalt og regionalt i Hammerfest og Finnmark. Kontraktsregimet vi har fått betyr at mindre bedrifter kan tildeles gode kontrakter, og det er viktig for den videre næringsutviklingen i regionen.

Den nye plattformen ankommer Hammerfest nå i april, og etter en periode med klargjøring blir den slept ut på feltet.

- Med et årlig driftsbudsjett på 1,5 milliarder kroner er det mange, lokale bedrifter som har fått kontrakter på forsyning til plattformen, så vi forventer et klart puff i befolkningsveksten nå, avslutter Edvardsen.